Global Management

Leder du morgondagens företag och organisationer? Programmet förser dig med de kunskaper och färdigheter som krävs för att du ska bli en effektiv ledare i olika affärssammanhang och interkulturella miljöer.

Nivå: Avancerad nivå
Ansökningstid: 2020-03-16 - 2020-04-15
Programstart: Höst 2020
Ort: Jönköping
Examen: Filosofie masterexamen med huvudområdet företagsekonomi, 120 hp

Programmet följer samtiden och tar avstamp i hur marknader blir mer komplexa och dynamiska när det gäller kultur och efterfrågan, att information och kommunikation är avgörande för framgång och att socialt ansvar för hållbarhet och företagsentreprenörskap blir allt viktigare. Du får relevant utbildning för att bli t ex affärschef eller projektledare.

 

I grupp- och projektinriktat arbete får du möjlighet att utveckla din planerings- och samarbetsförmåga. Kurserna fokuserar på ledarskap, företagens sociala ansvar, familjeföretagsledning och företagande.

Alla kurser ges på engelska i en internationell atmosfär, som bidrar till ett brett perspektiv på de frågor som diskuteras i utbildningen. Lärarna har stor erfarenhet av managementforskning, vilket säkerställer att utbildningen är relevant.

Under andra året ingår en praktikkurs som ger dig möjlighet att komma i kontakt med ett företag, antingen i Sverige eller utomlands. Som student har du också möjlighet att samarbeta med företag i olika projekt under dina studier, och delta i gästföreläsningar som hålls av företagsrepresentanter.

Under andra året får du möjlighet att studera en termin utomlands vid någon av JIBS rekommenderade partnerskolor. Under terminen kan du specialisera dig inom utbildningen, samtidigt som du utvecklar din interkulturella medvetenhet och utvidgar din förståelse för branschen.

 

Programmet har ett globalt och kulturellt fokus som förbereder dig väl för en internationell karriär efter examen. Exempel på framtida titlar är internationell affärsutvecklare, projektledare, förändringschef eller verksamhetschef.

 

Programmet ger dig också behörighet att studera vidare vid en forskarutbildning.

Programmet Global Management (Two Years) ges vid Jönköping International Business School
Omfattning: 120 hp
Nivå: Avancerad nivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2020
Behörighet: The applicant must hold the minimum of a Bachelor’s degree (i.e the equivalent of 180 ECTS credits at an accredited university) with at least 90 ECTS credits in one (or a combination) of the following areas: business administration, economics, industrial engineering and management, or equivalent. At least 60 ECTS credits must be in business administration. Proof of English proficiency is required.
Anmälningskod: HJ-MS158
Examen: Filosofie masterexamen med huvudområdet företagsekonomi
Tuition fee: Studieavgift första terminen: 60000 SEK
Studieavgift: 240000 SEK

Tuition fees do NOT apply for EU/EEA citizens or exchange students

Year 1

Advanced Leadership 7.5 credits
Contemporary Issues in a Globalized World
7.5 credits
Organizing and Leading Change
 7.5 credits 
Advanced Research Methods in Global Management
 7.5 credits
Corporate Entrepreneurship and Strategic Renewal 7.5 credits
Information Strategy 7.5 credits
Family Business Development 7.5 credits
Managing Responsibly for Corporate Sustainability 7.5 credits

Year 2

Study Abroad/Elective courses/Internship+Elective courses 30 credits
Master Thesis in Business Administration 30 credits

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.