Martina Boström blir äldrestrateg i Nässjö

Martina Boström arbetar som lektor på Institutet för gerontologi och delar nu sin tid på IFG med Nässjö kommun i rollen som äldrestrateg.

– Få personer känner till tjänsten äldrestrateg, eftersom denna typ av tjänst är relativt ny inom vår typ av verksamhet. En äldrestrateg ska ha god forskningskunskap och förväntas arbeta med strategiskt utvalda områden, som ledningen inom Socialtjänsten tar beslut om. Det innebär att en äldrestrateg kan arbeta inom ett eller flera olika områden och att det också kan skifta mellan olika kommuner beroende på vilka strategiska områden som ledningen vill fokusera på, förklarar Martina Boström.

I Martinas fall, ska arbetet fokusera på den äldre personen inom flyttprocess och genomförandeplan. Martinas roll är att tillsammans med de personer som vet mest om hur flyttprocessen och genomförandeplanen upplevs och fungerar (det vill säga personalen – och den äldre personen) utgöra kärnan i arbetet. Genom kombinationen av vetenskapliga metoder och praktisk kunskap kan denna typ av tjänst därför arbeta för att stärka omsorgen kring den äldre personen.

2016-09-13