Reseberättelse från New Orleans, USA

The 69th Gerontological Society of America (GSA) arrangerades i år i New Orleans, USA. 4000 deltagare fanns på plats från 35 olika länder, och ett sjuttiotal utställare demonstrerade aktuella produkter.

Hälsohögskolan - framförallt IFG - representerades av Marie Ernsth Bravell, Joy Torgé, Linda Johansson, Susanne Johannesson och Christina Lannering. Förutom fem poster- och två muntliga presentationer, var Joy Torgé chair i en av sessionerna.

Se hela reseberättelsen här. Pdf, 1.2 MB.

2016-11-29