Martina Boström får pris

"Åldersbeständiga boendet" vann bästa innovation och inspirationsprojekt 2016

Martina Boström

Martina Boström (lektor i gerontologi vid Institutet för gerontologi) och Kaj Granat (lektor i arkitektur vid Tekniska Högskolan i Jönköping) har vunnit pris för bästa innovation och inspirationsprojekt 2016 i sitt arbete med det ”Åldersbeständiga boendet”. De fortsätter sitt samarbete och kommer att påbörja ny forskningsansökan med fler forskare inom Smart Housing Småland.

I början av februari kommer Kaj och Martina att föreläsa på ”Boende för äldre 2017-Verktyg & metoder för att utforma framtidens boende för äldre” arrangerat av Teknologiskt Institut i Stockholm http://www.tiabkonferens.se/konferens-boende-for-aldre.html#program=dag1

Martina Boström har i sin roll som Äldrestrateg i Nässjö kommun intervjuat och observerat olika äldreboenden under hösten 2016. Resultatet av analysen har bearbetats och presenterats för nämnder, chefer på olika nivåer samt personal inom äldreomsorgen. Tillsammans arbetar flera grupper nu med att stärka delaktighet och trygghet för äldre personer, genom en enkel pedagogisk metod som tagits fram. Utbildningen av personal pågår under januari och februari månad, därefter tar cheferna över implementeringsarbetet. Martina kommer under våren att fortsätta med arbetet med den pedagogiska metoden genom att ta fram ett ”kit” avsett för att inspirera personal och äldre att tillsammans skapa delaktighet och trygghet inom äldreomsorgen.

2017-01-25