Monika Wilinska på Short Term Scientific Mission

 Forskning om ojämlik åldrande

Under januari månad, deltar Monika Wilinska i Short Term Scientific Mission (finansierad av COST Action on Agesim) vid Institutet för Sociologi, Jagiellonian University, Krakow, Polen. Hon jobbar med forskning som kretsar kring frågor om ojämlikt åldrande, med särskilt fokus på genus.

2017-01-26