Forskning om parboende uppmärksamas

Senior Hälsa har intervjuat Joy Torgé om sin forskning

Joy Torgé, lektor i gerontologi, har intervjuats i nättidningen Senior Hälsa om sin forskning om parboendegarantin. Parboendegaranti är ändringen i Socialtjänstlagen från 2012 som gör att äldre par kan fortsätta bo tillsammans trots att den ena behöver flytta till särskilt boende. Det innebär att en make eller make, som inte själv behöver hjälp i särskilt boende, kan flytta ihop med sin partner i ett äldreboende.

2017-02-08