Jönköping Universitys hedersdoktor Gerald McClearn har avlidit

Gerald E. McClearn, var psykolog och beteendegenetiker, med en Evan Pugh professur vid Institutionen för Health and Human Development vid Pennsylvania State University, USA. Evan Pugh professor är en titel som ges till ett fåtal professorer vid Pennsylvania State University som ett tecken på eminent förmåga och framgång inom ett vetenskapsfält. Gerald E. McClearn var också hedersdoktor vid Jönköping University.

Professor McClearns forskning låg i skärningen mellan gerontologi och beteendegenetik, och det var i denna skärningspunkt som Jerry, som han ville bli tilltalad, bidrog till att göra Institutet för gerontologi till ett nationellt centrum för tvillingundersökningar bland äldre. Genom att undersöka tvillingar kan man studera inverkan av arv och miljö under åldrandet på ett unikt sätt, vilket givit internationellt genomslag för forskningen i Jönköping. Jerry var initiativtagare och primus motor i flera av de gerontologiska longitudinella tvillingprojekt som Institutet för gerontologi bedrev, och fortfarande bedriver, bland mycket gamla tvillingar (OCTO-Twin), säruppväxta tvillingar (SATSA), samt bland olikkönade tvillingar (GENDER).

Jönköping och Institutet för gerontologi kom att ligga Jerry väldigt varmt om hjärtat – en ömsesidig värme. Otal var de gånger som han besökte Institutet för gerontologi för att diskutera forskningsstudier eller genomföra kurser i samverkan mellan Pennsylvania State University och Institutet för gerontologi. Det kändes därför som en självklarhet att nominera Jerry till hedersdoktor vid Jönköping University, och 2002 kunde han mottaga sin doktorshatt på Elmia. Några år därefter, 2007, firades Jerrys 80-årsdag på Mariedal. Som present fick han möjlighet att, med sig själv vid spakarna, ta en flygtur till Visingsö. Förmodligen avslutades firandet med en fika på anrika Bernards konditori – ett besök där var ett måste vid alla Jerrys besök i Jönköping.

Ett långt liv har nu slocknat, och den 5 januari 2017 somnar Jerry in, på sitt nittionde år.

Marie Ernsth Bravell
Susanne Johannesson
Bo Malmberg

2017-02-13