Åldersbeständigt boende berör alla

Martina Boström har intervjuats i Seniortidning om projektet Åldersbeständigt boende

Eftersom Sverige har ett omfattande bostadsbyggande framför sig, krävs det att vi tänker utanför ramarna och att vi arbetar multidisciplinärt med kunskap om de äldres behov och önskningar i centrum, menar Martina Boström.

2017-03-15