Var femte äldre står utan digital teknik

Ulli Samuelsson publicerade en artikel i Äldre i Centrum i förra veckan

Digital teknik kan kompensera för en del av åldrandets begränsningar, bidra till flera aktiva år och högre livskvalitet. Men en ny svensk studie visar att många äldre saknar digitala resurser för att kunna ta del av framstegen.

Äldre i Centrum är en nationell tidskrift för äldreforskning. I senaste numret skriver DinoViscovi, lektor vid Linnéuniversitetet, Tobias Olsson, professor vid Lunds universitet och Ulli Samuelsson, lektor vid Högskolan för lärande och kommunikation, om sin forskning.

2017-03-15