Bok om äldre- och funktionshinderomsorg

I veckan släppte förlaget Liber boken Äldre- och funktionshindersomsorg: Regelsystem, organisering, ledning och personal på Hälsohögskolan.

Huvudredaktör till boken är Maria Bennich (Hälsohögskolan och Örebro Universitet) och en av medförfattarna är Ulrika Börjesson (Hälsohögskolan).

Boken vänder sig till studerande och yrkesverksamma inom socialt arbete och ska ge förståelse för äldre- och funktionshindersomsorgens struktur.

2017-04-07