Microbiome: the last human organ - seminarie med gästprofessor Alex Mira

Alex Mira är en av våra gästprofessorer som har sin huvudsakliga arbetsplats på "Center for Advanced Research in Public" i Valencia.

ARN-J passade på att bjuda in honom till seminarium när han var på Hälsohögskolan.

Under seminariet fick vi lära oss allt om "Microbiome: the last human organ".

2018-10-15