Ulrika Lindmark deltog i paneldiskussion vid Odontologiska Riksstämman

Vid den nationella Odontologiska Riksstämman, som i år hölls i Göteborg, deltog Ulrika Lindmark i en paneldiskussion om äldres munhälsa ”Protetik på sköra äldre”.

2018-11-21