Besökare från Kina på kurs inom Alzheimers- och demensbehandling

Nyligen genomgick 20 läkare och sjuksköterskor från Lanzhou i Kina kursen Alzheimer’s Disease and Dementia Care. De var djupt imponerade av arbetssättet på Blomstervägens demensboende i Gislaved. Media fanns på plats, vilket resulterade i följande artikel.

Värnamo nyheter 4 december 2018. Text och foto Anna Karlsson.

Värnamo Nyheter 4 december 2018. Text och foto Anna Karlsson.

2018-12-10