Hälsohögskolan värd för nationellt möte om tvillingforskning

Den 12 mars står docent Anna Dahl Aslan, Hälsohögskolan vid Jönköping University, värd för det Svenska Tvillingregistrets nationella konsortium (STR National Council). Då kommer ett tiotal forskare från svenska universitet och högskolor till Jönköping för att diskutera frågor som rör Svenska Tvillingregistret.

Uppdatering den 11 mars: Det fysiska mötet har ställts in och kommer istället att ske digitalt.

Docent Anna Dahl Aslan.

Under konferensen kommer deltagarna att få ta del av den forskning som görs om tvillingar på Jönköping University. På Hälsohögskolan har man specialiserat sig på forskning av äldre tvillingar.

- Genom att studera tvillingar under hela deras livslopp bidrar vi till en ökad förståelse av hur genetik, uppväxtmiljö, arbetsliv, hälsovanor med mera påverkar åldrandet, berättar Anna Dahl Aslan, docent vid Hälsohögskolan och Jönköping Universitys representant i STR National Council.

Våren 2018 fick Svenska Tvillingregistret finansiering från Vetenskapsrådet som forskningsinfrastruktur av nationellt intresse för perioden 2018–2022. Karolinska Institutet är registerhållare och huvudsökande. Universiteten i Göteborg, Linköping, Lund, Umeå, Uppsala och Örebro, samt Handelshögskolan i Stockholm och Jönköping University, är medsökande. Ett konsortium (STR National council) har bildats med representanter från alla lärosäten. Många forskargrupper runt om i Sverige bedriver högklassig forskning med hjälp av underlag Svenska Tvillingregistret.

- Syftet med STR National Council är att utgöra ett forum för kommunikation kring tvillingforskning vid olika lärosäten, utbyte av idéer, öka exponering och användande samt för att öppna upp för nya konstellationer. STR National council är också ett rådgivande organ till den beslutande styrgruppen för Svenska Tvillingregistret, berättar Patrik Magnusson, chef för Svenska Tvillingregistret.

Anna Dahl Aslan, fyller i:

- STR National Council är viktigt forum eftersom det ger möjligheter till samarbeten och att lära av varandra. Som forskare med fokus på åldrandet, ser jag en särskilt stor potential med Svenska tvillingregistret i att följa tvillingarna från det att de befinner sig i sin mammas mage till slutet av livet.

Konsortiet träffas två gånger per år och värdskapet roterar mellan lärosätena. Torsdag den 12 mars träffas STR National Council på Jönköping University.

2020-03-09