Pengar för att utveckla projektet Age@Work

Professor Anita Björklund Carlstedt vid Hälsohögskolan i Jönköping riktar, precis som kollegan Cecilia Bjursell vid Encell, en del av sin forskning mot äldre. Nu är de en del av en större internationell satsning på området.

– Forskare på Högskolan för lärande och kommunikation och Hälsohögskolan, vid Jönköping University, har under många år haft gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt som rör äldres arbete och lärande. Nu har vi, som en av fem partners, beviljats ”Seed-money” för att utveckla projektet Age@Work. De andra är Academy of Economics Schleswig-Holstein, Gdansk University of Technology, Satakunta Chamber of Commerce in Pori, Finland och Stockholm School of Economics in Riga, säger Anita Björklund Carlstedt.

Cecilia Bjursell och Anita Björklund Carlstedt

Cecilia Bjursell och Anita Björklund Carlstedt

Huvudprojektet Age@Work syftar till att skapa förutsättningar för “age-management” hos HR specialister och chefer vid SME (small and medium-sized enterprises) i Östersjöregionen som underlättar att behålla den äldre arbetskraften. Under året ska de genomföra en pilotstudie där de ska kartlägga insatser i den svenska kontexten inför nästa steg i samarbetet.

– Det här är ett viktigt steg för att ingå i större internationella samarbeten framöver, avslutar Anita Björklund Carlstedt.

Läs mer om Interreg Baltic Sea Region och vilka projekt som har beviljats medel.

2020-06-23