Välkommen på föreläsning med professor Jaber F. Gubrium

Föreläsningen äger rum måndag den 29 mars kl 13-15 i Forum Humanum på Hälsohögskolan.

2010-01-25