Vuxentutveckling i en postindustriell värld

Nätverket "Vuxentutveckling i en postindustriell värld" som leds av Sofia Kjellström har nu fått 194 000 kronor från Riksbankens Jubileumsfond.
Nätverket kommer b la att arrangera forskarträffar och en doktorandkurs. 

2010-09-17