Susanne Johannesson hedrades med medalj

Under slutet av mars och början av april har ett antal medarbetare från Hälsohögskolan besökt vår samarbetsskola National Technical College of Medicine II i Danang.

Det var många kära återseenden med medarbetare som vi träffat tidigare i Danang och här i Jönköping. Vid tillfället examinerades ett kandidatarbete i Oral hälsa och ett i Medicinsk bildanalys. Bo Malmberg höll en endagskurs i vetenskaplig metod för ett trettiotal lärare vid skolan. Under en av dagarna hade skolan sin Vetenskapliga dag och Anders Hugoson och Bo Malmberg bidrog med ett par inslag.

Det alldeles speciella vid den Vetenskapliga dagen var att Susanne Johannesson hedrades med medalj och diplom för sina insatser för folkhälsan i Vietnam. Susanne höll ett mycket uppskattat tacktal som berörde utvecklingen på NCDN under de åren som samarbetet funnits och vårt minne av Stig Bergs insatser för samarbetet.  

2011-04-15