ESRAD-konferens

I sommar kommer medlemmar från det svenska nätverket kring ämnet vuxenutveckling anordna Europas första vetenskapliga konferens. Konferensen kommer att hållas vid Lunds universitet 24-25 juli och locka forskare från hela Europa, samt ett antal från USA. Samtidigt kommer ett konstituerande möte hållas i ett europeiskt nätverk, ESRAD, European Society for Research in Adult Development.

2011-05-11