Aktiestinsen överlämnade aktieportfölj

Fredagen den 21 oktober tog Hälsohögskolan emot den aktieportfölj som "Aktiestinsen" Lennart Israelsson donerat till skolan. Aktieportföljen har ett värde av cirka fem miljoner kronor.

2012-01-13