Anna Dahl i Bryssel

Idag presenterar Anna Dahl sin forskning kring fetma och hälsa sent i livet i Bryssel på en ERA-AGE-konferens. ERA-AGE har finansierats av det sjunde ramprogrammet och har bland annat initierat Europas första gemensamma postdoktorutbildning inom äldreforskning "Future Leaders of Ageing Research (FLARE)", där Anna deltar. 

2012-09-10