Besök från Tyskland

Hälsohögskolan fick under september månad besök av professor Astrid Hedtke-Becker, Hochschule Mannheim, Fakultät für Sozialwesen, Tyskland.

Hon höll ett mycket intressant seminarium och berättade om äldreomsorgen i Tyskland och ett projekt som man bedriver i Mannheim och trakten däromkring. Projektet analyserar en insats av en frivilligorganisation som kan ge terapeutiskt stöd till hemmaboende äldre personer för att klara vardagen bättre. Projektet är ambitiöst och man har följt de ingående personerna och insatserna från frivilligorganisationen under flera år. Hon beskrev på ett mycket intresseväckande sätt några människoöden. Det är fascinerande att höra om stödmöjligheter i familjer där hustrun utvecklar en demens medan mannen drabbas av återkommande strokes. 

2012-09-26