Internationellt symposium om åldrande

Den 12 juni arrangerades ett internationellt symposium vid Hälsohögskolan med Cecilia Henning, ABS, och Magnus Jegermalm, IFG, som värdar.

Symposiet, som hade temat ”Aging in Place in the Community”, handlade om hur olika länder antar utmaningen med en åldrande befolkning. Fokus låg på planering och strategier för att äldre människor ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt och kunna vara delaktiga i samhället som aktiva medborgare. Symposiet samlade välrenommerade forskare från flera världsdelar; Mary McCall (USA), Tokie Anme (Japan), Kerstin Kärnekull (Sverige), Holger Stolarz (Tyskland) samt Duncan Boldy (Australien).

Slutsatserna från symposiet kan sammanfattas i vikten av en helhetssyn på boende och omsorg, av att se boendet i sin lokala kontext samt att det behövs nya perspektiv på äldres delaktighet i samhällsplaneringen.

Text: Cecilia Henning och Magnus Jegermalm Foton: Susanne Johannesson

Duncan Boldy, Mary McCall, Kerstin Kärnekull, Magnus Jegermalm, Holger Stolarz, Cecilia Henning och Tokie Amne

2013-06-19