Trygghet – på vems villkor?

Trygghet för äldre förekommer inte nödvändigtvis på de äldres villkor. I en doktorsavhandling vid Hälsohögskolan i Jönköping visar Martina Boström hur äldre personer med skiftande omsorgsbehov uppfattar och upplever trygghet.

Avhandlingen visar bland annat att de trygghetslarm som äldre har erfarenhet av uppfattas som begränsande då larmets korta räckvidd ger orsak till minskad frihet, otrygghet, oro och rädsla. Enligt studierna kan äldre personer tänka sig att övervakas med olika metoder, och därmed ge avkall på sin integritet, om detta leder till ökad trygghet för dem. Resultaten visar också att när en äldre person flyttar till särskilt boende, vilket ofta innebär att de stegvis överlämnar sitt liv och sin kontroll till omsorgspersonal, ökar känslan av säkerhet, men inte nödvändigtvis känslan av trygghet. De faktorer som stärker trygghet är att ha kunskap och kontroll i vardagen gällande exempelvis vanor och rutiner på särskilt boende, men också om det trygghetslarm man använder. Att omges av goda relationer till personalen stärker också de äldres trygghet.

– Det låter enkelt, men stora utmaningar vilar just i det enkla och självklara, säger Martina Boström. Genom denna kunskap kan vi, forskare, personal och äldre tillsammans nu förbättra uppfattning och erfarenhet av trygghet i det vardagliga omsorgsarbetet. För att stärka trygghet måste vi ta oss tid att lyssna till den äldre personen egna ord och låta dem ta mer plats och utrymme för att skapa trygghet på den äldre personens villkor.

Syftet med avhandlingen är att öka förståelsen av hur äldre personer med skiftande omsorgsbehv uppfattar och upplever trygghet.

– Avhandlingen lyfter fram en grupp i samhället som sällan tillfrågas, vilket jag tycker är paradoxalt eftersom jag menar att just denna grupp är nyckelpersoner för att förbättra en tryggare omsorg på sina villkor. Denna kunskap är ytterst viktig eftersom trygghet har en central roll i våra liv. Trygghet för äldre betonas i regelverk inom svensk äldreomsorg och är ett högaktuellt och omdebatterat område, säger Martina Boström.

Martina Boström försvarade framgångsrikt sin avhandling Trygghet - på vems villkor? Uppfattningar om och erfarenheter av trygghet hos äldre personer med behov av omsorg på Hälsohögskolan den 13 juni 2014.


För mer information, kontakta
Martina Boström
martina.bostrom@hhj.hj.se

036-10 11 90
072-579 29 00

Länk till avhandlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2014-06-13