Ny bok om hälsosamt åldrande

Anna Dahl Aslan har skrivit ett bokkapitel i boken “Health and Cognition in Old Age. From Biomedical and Life Course Factors to Policy and Practice“.

Boken behandlar aktuella resultat avseende hälsosamt åldrande, särskilt kognitiv och fysisk hälsa och välbefinnande i ålderdomen. De 19 bidragande författarna är alla deltagare i FLARE programmet (Future Leaders of Aging Research in Europe). FLARE är ett internationellt program för unga postdocforskare som stöds av Europeiska Unionen, vars tyngdpunkt inom forskningen är inom olika områden av gerontologi.

Annas kapitel behandlar sambandet mellan fetma och kognitiva förmågor och om hur longitudinella studier kan bidra till en ökad förståelse inom det området.

2014-08-29