FN:s internationella äldredag

Vi uppmärksammar FN:s internationella äldredag genom att sprida aktuell information och forskning med populärvetenskapliga föreläsningar på temat: Det mångfacetterade åldrandet.

Program

14.00 - 15.30
Ålder – vad är det? Att åldras med välbefinnande.
15.30 - 16.00
Mingel – Utställning
16.00 - 17.30
Geriatrik – åldrandets sjukdomar.
Vi gillar våra jobb – glädjen att arbeta med äldre.
17.30 - 18.30
Att synliggöra den äldres behov.

Föreläsnignarna äger rum i Kurt Johansson-aulan på Hälsohögskolan.

2014-09-05