Medarbetare vid Institutet för gerontologi har nyss kommit ut med två rapporter

Båda rapporterna ger den viktiga historiska bakgrunden till dagens
omsorgspanorama, med många konkreta exempel ur vardagen, svensk och
internationell.

Rapporten ”Anhöriga äldre angår alla!” visar äldres betydelse i det större omsorgspanoramat, som både givare och mottagare av omsorg i olika former, med särskild relevans för vuxna barn och barnbarn.

Äldre är oftare givare av omsorg, stöd och hjälp inklusive ekonomiska bidrag, än mottagare av hjälp. Nära hälften av all anhörigvård utförs faktiskt av äldre personer. Detta har direkt vardaglig betydelse för mottagarna, särskilt i tid av ekonomisk stagnation. Att "alla" anhörigvårdare går på knäna och måste försaka familj och arbete är en myt, som skymmer sikten för att en mindre grupp faktiskt har det så och inte alltid får stöd. Olika sidor av dagens svenska omsorgskomplex granskas i studien, som är utgiven av Nationellt Kompetenscentrum för Anhöriga (www.anhoriga.se). Rapporten Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster. är författad av Magnus Jegermalm, Bo Malmberg och Gerdt Sundström. Läs hela rapporten.Den andra rapporten handlar om frivilliginsatser och äldre, där det också framkommer att många äldre i högsta grad är aktiva medborgare. Engagemang i ideella organisationer är mycket vanligt bland äldre svenskar, också i internationell jämförelse. Många är både omsorgsgivare och gör frivilliginsatser, enbart eller tillsammans med offentlig omsorg. Ofta överlappar olika former av hjälp och omsorg, där "små" insatser av anhöriga och frivilliga - i både organiserad och oorganiserad form - kan ha stor eller helt avgörande betydelse. Den studien är utförd för Forum Idéburna organisationer med social inriktning och kan rekvireras från dem. Rapporten är författad av Magnus Jegermalm och Gerdt Sundström.Båda rapporterna ger den viktiga historiska bakgrunden till dagens omsorgspanorama, med många konkreta exempel ur vardagen, svensk och internationell.För mer information, kontakta
Gerdt Sundström
08-711 03 97
070-222 21 80
2014-12-10