Intervju med Marie Ernsth Bravell

Måndagen den sjunde september firade Institutet för gerontologi vid Hälsohögskolan 45 år. Nuvarande avdelningschef Marie Ernsth-Bravell berättar om institutet och dess historia.

Marie var en av föreläsarna under IFGs jubileumsdag.

Vad är IFG?

Institutet för gerontologi var från början ett forskningsinstitut,  men har under senare tid blivit en del av Hälsohögskolan och dess verksamhet. IFG ägnar sig fortfarande till stor del åt  forskning om äldre och åldrande men vi har även utvecklat vår kursverksamhet. Idag ger vi en mängd fristående kurser på nätet, samtidigt som vi är inne i de olika programmen på Hälsohögskolan och vi har även uppdragsutbildning för praktisk verksamhet.

Varför skapades IFG?

Byråchef Ali Berggren som tidigare jobbade på Socialstyrelsen tog initiativ och tyckte att det behövdes ett institut för forskning kring äldre, åldrande och äldreomsorg. En av de första forskarna i början på 70-talet var Stig Berg, sedermera professor i gerontologi, och sen dess har många forskare kommit, gått och stannat. Institutet för gerontologi har utvecklats till att bli att bli allt mer multivetenskapligt/disciplinärt och idag är det väldigt brett.

Vad skiljer IFG från andra?

Faktum är det inte finns så många renodlade forskningsinstitut som sysslar med gerontologi i Sverige, så det är lite unikt i sitt område. Det är alltid gerontologi, äldre och åldrande, som är fokus i vår forskning och i vår kursverksamhet. IFG är också nationellt och internationellt kända för sina populations- och tvillingstudier.. En studie som IFG arbetat länge med är SATSA, som  har undersökt säruppfostrade tvillingpar longitudinellt under väldigt lång tid. En unik studie i sitt slag.

Hur kommer det sig att du är engagerad i IFG?

Jag kommer från Vetlanda och började läsa till sjuksköterska här 1993 och samtidigt läste jag lite gerontologikurser parallellt. Jag började jobba på IFG 1995, efter att dåvarande avdelningschefen Stig Berg kontaktat mig. Sedan jag blev färdig sjuksköterska har jag  arbetat parallellt i kommunen som sjuksköterska Så småningom (november 2007) disputerade jag i gerontologi här på Hälsohögskolan. Just nu har jag en kombinerad tjänst som avdelningschef för IFG samtidigt om jag är äldrestrateg i Jönköpings kommun, vilket är väldigt kul.

Hur ser framtiden ut för IFG?

Gerontologi är ett framtidsämne som kommer vara högaktuellt framöver.  Under senare tid har IFG breddat sig och ägnar sig nu åt både kvantitativ och kvalitativ forskning inom många olika områden. Ett område som växer starkt är forskning kring och med äldreomsorgen. IFG arbetar  också mycket tillsammans med verksamheterna inom regionen, vilket är viktigt. Våra internationella kontakter, till exempel med USA och Vietnam är också viktiga för vår utveckling och framtida forskning.

2015-09-15