Fyra miljoner till forskning om äldre

Hälsohögskolan vid Jönköping University har beviljats sammanlagt 4 160 000 kr av Forte för två forskningsprojekt om äldre och äldrevård.


Joy Torgé, universitetslektor i gerontologi, har fått 1 930 000 kr för ett projekt där hon ska titta på vad det innebär för familjeliv och omsorg när par med olika hjälpbehov tillsammans flyttar till särskilt boende i äldrevården. Vilka olika utmaningar finns i skärningspunkten mellan den privata och offentliga sfären, och mellan den formella och informella omsorgen när bara ena parten har behov av särskilt boende och den medföljande är relativt frisk?

Det andra projektet, som fått 2 230 000 kr beviljat, handlar om äldre personer med psykisk funktionsnedsättning, och hur dessa blir en dubbelt marginaliserad grupp och en utmaning för framtidens välfärdsorganisationer. Projektets syfte är att utveckla kunskapen om levnadsförhållanden och vård- och omsorgsbehov för personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning och som blivit 65 år och äldre. Frågeställningar är hur den förändrade vårdkontexten efter psykiatrireformen har påverkat denna patientgrupp, deras anhöriga samt aktörer inom vård, service och frivilliga/ideella organisationer. Ansvarig för projektet är Per Bülow, som är klinisk lektor på psykiatriska kliniken vid Länssjukhuset Ryhov och affilierad till Jönköping University.

Totalt inkom 1032 ansökningar till Fortes allmänna utlysning av bidrag till forskning och forskare inom hälsa, arbetsliv och välfärd tidigare i år. I slutet av förra veckan beviljade Fortes styrelse medel till 110 projekt, totalt 313 miljoner kronor.

– Det här är fantastiskt roligt, säger Ewa Wigaeus Tornqvist, Hälsohögskolans vd. Att vi har fått ett så positivt utfall i en stenhård konkurrens visar att Hälsohögskolans äldreforskning har en kvalitet och relevans som står sig mycket väl i en nationell jämförelse.

2015-09-30