Alternativa ålders- och åldrandeindikatorer

Detta projekt handlar om att hitta mer effektiva konceptuella och operationella definitioner av livsutveckling. För att testa olika teorier om åldrande, behöver forskare ett mått på åldrandet som inte enbart förlitar sig på år som gått sedan födseln. Avsikten är inte att bara försöka åstadkomma en standardisering av ett alternativt åldersindex (biologisk ålder), utan också att undersöka skillnader i samband mellan biologisk respektive kronologisk ålder och relevanta utfall. Dessa samband jämförs sedan över samhälleliga sammanhang och kön. Data för projektet har samlats i tre populationsbaserade projekt: Betula i Sverige, den Svenska Adoption/Twin Study (SATSA) av åldrande och ”Fattigdom och hälsa i åldrandet” (PHA) i Bangladesh. Det huvudsakliga syftet är att jämföra, tvär-nationellt, två indikatorer på ålder (kronologisk och biologisk) i förhållande till kognitiv funktion och hälsa, samt att undersöka relativa skillnader mellan könen. En andra huvuduppgift är att undersöka inom-individuella skillnader mellan kronologisk och biologisk ålder och att i synnerhet undersöka hur sådana skillnader utvecklas över tid och som en funktion av genetisk och miljömässig påverkan.

Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet.

Kontakt

2016-09-29