Nyttostudie av ett tekniskt system (AMIGO) för socialt stöd i hemmet

Bo Malmberg, professor i gerontologi och Anita Björklund, docent.

AMIGO-tjänsten innebär bland annat att en TV-version av en webbaserad handbok tagits fram, så att anhöriga som inte använder dator och Internet får tillgång till en kunskapsbank med hjälp av sin TV och ippi kommunikationssystem.
Projektet och AMIGO-tjänsten riktar sig till målgruppen äldre personer i ordinärt boende som är 80 år eller äldre och deras anhöriga. Det är av stor vikt att anhöriga involveras både i utveckling av olika teknikstöd såväl som i införandet och användningen av dem. Projektet syftar till att införa och utvärdera AMIGO-tjänsten, som bygger vidare på resultat från tre tidigare Teknik-för-äldre projekt, i Värnamo kommun och i nära samarbete med målgruppen. I samband med projektet kommer en nyttostudie att genomföras i samarbete med Hälsohögskolan i Jönköping med mål att undersöka hur AMIGO kan vara ett stöd för anhöriga och samtidigt vara till gagn för kommunens äldreomsorg ur ett förebyggande perspektiv.
Nyttostudien kommer att baseras på erkända forskningsmetoder. Inledningsvis kommer pedagogiken som används vid introduktionen samt övriga projektaktiviteter i introduktionsfasen att observeras. Det finns orsak att tro att introduktionen är mycket betydelsefull för utnyttjandet. Efter introduktionen kommer uppföljningsintervjuer med närstående och anhöriga att ske. Intervjuerna omfattar upplevelsedimensioner av påverkan på hälsorelaterad livskvalitet, psykisk hälsa och socialt nätverk. Hälsohögskolan kommer att använda välrenommerade skalor som SOC 13, SF36, CES-D och liknande.

2016-09-29