Utvärdering av Mobila geriatriska team (MGT)

Det aktuella projektet avser att utvärdera insatser av Mobila Geriatriska Team (MGT) ur såväl hälsoekonomiska som patient- och anhörigupplevda aspekter. Detta utgör interventionsgruppen. Kontrollgruppen består av ålders- och könsmatchade personer som uppfyller samma kriterier som interventionsgruppen. Dessa kriterier är: ålder >- 75 år, samt tre eller fler inläggningar på sjukhus de senaste tolv månaderna. Två olika former av interventionsgrupper avses att studeras. Den ena gruppen ( Höglandet, Jönköpings Län, (HöMGT)) har i teamet även arbetsterapeut och sjukgymnast, båda interventionsgrupperna har sjuksköterska, läkare i teamet (Ryhov, Jönköpings Län (RyMGT)).

Studiens deltagare och tänkt genomförande beskrivs nedan men en översiktligt bakgrund till uppkomsten av mobila geriatriska team inleder

Kontakt: Örjan Skogar, Paul Nystedt, Sofi Fristedt

2017-10-25