Hälsohögskolans verksamhet rörande forskning och utveckling av ortopedteknik är en av få i världen. Inom ortopedteknik bedrivs forskning kring frågor som rör användning av ortopedteknisk utrustning i syfte att hjälpa människor med funktionsnedsättningar.

Kontakt

Ansvarig:
Nerrolyn Ramstrand

 

Forskning

Forskningsprojekten är inriktade på hur balans, hållning och gång hos personer med funktionsnedsättningar kan förbättras genom att använda ortopedtekniska hjälpmedel. Studier görs också kring hur utbildning av ortopedingenjörer kan förbättras för att möta befolkningens behov.

Samverkan

Forskare i forskningsprogrammet Ortopedteknik har ett flertal samarbetsprojekt, bland annat med Tekniska Högskolan, Linköpings universitet och Nottingham Trent University.

Utrustning

Forskningsprogrammet har ett modernt biomekaniskt laboratorium där alla aspekter av människans rörelsemönster kan mätas. I laboratoriet finns utrustning för att göra tredimensionella analyser av rörelsemönster. Muskulär styrka, reaktionsförmåga och balans kan mätas och analys av trycket mot foten kan göras.

Utveckling

Forskarna publicerar kontinuerligt forskningsresultat och bidrar därmed till nya kunskaper om ortopedteknik. Målet är att kontinuerligt öka antalet publikationer och samarbetspartners under de kommande fem åren samt att etablera sig som en nyckelaktör inom forskningsämnet ortopedteknik.

På utbildningssidan utvecklar vi just nu, inom ramen för projektet MASTech, ett masterprogram inom hjälpmedelsteknik som startar höstterminen 2020.