Nivå: Grundnivå
Ansökningstid: Ansökan är öppen för sen anmälan
Programstart: Höst 2022
Examen: Förskollärarexamen, 210 hp
Till ansökan

Som förskollärare arbetar du med att utmana de yngre barnens lärande och utveckling. Under utbildningen får du ett vetenskapligt och pedagogiskt förhållningssätt, teoretisk förståelse, praktiska kunskaper och personlig utveckling.


Under programmet utvecklas dina kunskaper om barns lek, utveckling och lärande ur olika perspektiv, estetiska uttrycksformer, barns kommunicerande samt deras utforskande i matematiska aktiviteter, naturvetenskap och teknik.


Alla våra utbildningsprogram fokuserar på hållbarhet. Globalisering, klimatfrågor, digitalisering och inkludering i samhället är aspekter av hållbarhet som är centrala i både utbildning och forskning.


Programansvariga berättar mer om programmet i vårt digitala öppet hus.
Se det på vår Youtube kanal.

Läs i Eksjö, Oskarshamn, Värnamo eller Ljungby

Utbildningen ges via Högskolan för lärande och kommunikation (HLK), Jönköping University, men kommer att läsas på respektive studieort.
Förskollärarutbildningen följer precis samma kurser som de som ges på campus i Jönköping. Lärarna i utbildningen kommer ett visst antal gånger per termin vara på plats för undervisning och examination.

Föreläsningarna i kurserna kommer att streamas från HLK och du tar del av dem på din utbildningsplats (Eksjö: Campus i12 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Oskarshamn: Nova Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Värnamo: Campus Värnamo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.). Från och med hösten 2022 kan du också läsa utbildningen på Campus Ljungby Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i Ljungby. Vissa moment och delar i kurserna kommer att använda sig av digitala verktyg och plattformar. Erfarna pedagoger fungerar som handledare och mentorer på plats på respektive studieort för att stötta studenter och leda seminarier.

Utbildningen har 20 v VFU, verksamhetsförlagd utbildning, fördelat på fyra tillfällen. Dessa genomförs på särskilt utvalda skolor/förskolor, som har en hög andel utbildade handledare. Under VFU kommer du att få vara med om bland annat professionshöjande seminarier där du får dela dina erfarenheter.

I den senare delen av utbildningen finns möjlighet att göra VFU utomlands eller studera vid något av våra partneruniversitet. Högskolan för lärande och kommunikation värdesätter ett mångkulturellt klassrum och de många aspekter internationella utbyten medför.

Som förskollärare kan du arbeta i pedagogiska verksamheter, som förskolor, öppna förskolor, familjecentraler och förskoleklasser. Du kommer att ansvara för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen och den pedagogiska verksamheten, samt för systematiskt kvalitetsarbete genom olika former av dokumentation.

 

Det råder brist på förskollärare och möjligheten till arbete efter examen är stor. När du tar din förskollärarexamen hos oss står du på gedigen grund och är väl förberedd för ditt kommande yrke.

Omfattning: 210 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2022
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen.

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6, Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3, Matematik 1.
Examen: Förskollärarexamen

Jönköping

Ort: Jönköping
Anmälningskod: HJ-52258

Oskarshamn

Ort: Oskarshamn
Anmälningskod: HJ-52524

Värnamo

Ort: Värnamo
Anmälningskod: HJ-52525

Eksjö

Ort: Eksjö
Anmälningskod: HJ-52523

Ljungby

Ort: Ljungby
Anmälningskod: HJ-52536

Obs! Preliminär kurslista.

 

År 1

Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I* 15 hp
Lärande och utveckling för förskollärare* 7,5 hp 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare* 7,5 hp
Didaktiskt arbete i förskolan I 15 hp
Verksamhetsförlagd utbildning II för förskollärare 7,5 hp
Uppföljning, utvärdering och utveckling I för förskollärare*
7,5 hp

 

År 2

Barns språkliga lärande och kommunikation i förskolan 15 hp
Utforskande matematik i förskolan
15 hp
Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap i förskolan* 7,5 hp
Specialpedagogik i förskolan*
7,5 hp
Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 hp

 

År 3

Förskolan i ett föränderligt samhälle 7,5 hp
Förskollärarens profession
7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning III för förskollärare 7,5 hp
Uppföljning, utvärdering och utveckling II för förskollärare 7,5 hp
Vetenskapliga metoder och verksamhetsförlagd utbildning IV för förskollärare* 15 hp
Examensarbete för förskollärare 15 hp

 

År 4

Didaktiskt arbete i förskolan II 15 hp
Didaktiskt arbete i förskolan III 15 hp

* Kurser som hör till utbildningsvetenskaplig kärna (UVK)

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Programansvarig

  • Universitetsadjunkt
  • Högskolan för lärande och kommunikation