Katarina Bolin

Utbildningskoordinator
Projektkoordinator
Vd-kansli , Hälsohögskolan
Magisterexamen i beteendevetenskap, ledarskap, team & organisation
Programansvarig