Kurser

Fler sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Gerontologi, grundkurs 7,5 hp

Kursen behandlar grundläggande gerontologi. Särskild vikt fästes vid att du tillägnar dig kunskaper om demografi, epidemiologi och äldres hälsa, det normala åldrandet och gerontologi som vetenskapsområde.

Kursinnehåll

- befolkningsutveckling, livslängd och äldres hälsa
- biologiskt åldrande, primärt och sekundärt åldrande
- psykologiskt åldrande
- socialt åldrande
- äldreomsorg
- etnicitet, sexualitet och genus
- geronteknologi
- livslopp och bemästring

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. Dispens medges från kravet i Engelska.

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: HGGA18
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
0
Termin
Hösten 2013: vecka 35 - vecka 44
Studietakt
50%
Ort
Kurstid
Flexibel
Platser
30
Kursansvarig
Sirpa Rosendahl
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
17500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-11058
Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2013: vecka 35 - vecka 39
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
17500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-HHJ1269