Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Att utvecklas som vuxen 7,5 hp

Kursen behandlar vad det innebär att vara vuxen. Inom alla livsområden ställs krav på vuxna. Forskning om vuxenutveckling visar att personer kan utveckla mer omfattande och effektiva sätt att hantera livet. Människor tänker, talar och handlar olika komplext, vilket har konsekvenser för människors möjlighet att svara på vuxenlivets krav.

Kursinnehåll

Kursen kommer att behandla ett område som på svenska kallas ”vuxenutveckling” och på engelska betecknas ”positive adult development”. Den redogör för den forskning som visar att människor kan fortsätta att utvecklas som vuxna, vilket innebär att vuxna kan utveckla allt mer komplexa meningssystem och tolkningsramar. Kursen ger en introduktion till teorier om vuxenutveckling och hur de kan appliceras på frågor som ansvarfrågor, ledarskap/medarbetarskap och vuxnas lärande.

Förkunskapskrav

Grundl. behörighet

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: HUVG12
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
0
Termin
Våren 2012: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
25%
Ort
Kurstid
Flexibel
Platser
40
Examinator
Sofia Kjellström
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
17500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-21126
Senast ändrad 2013-05-16 10:55:41