Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

NO-Teknik för lärare åk 4-6 (1-30 hp) (Ingår i Lärarlyftet) 30 hp

Kursinnehåll

Kursen innehåller fyra delkurser
Biologi 7,5hp, behandlar bl.a. ekosystemets struktur och dynamik, naturtyper i närområdet, grundläggande art- och gruppkännedom, lärande kring kropp och hälsa. Olika arbetsformer och arbetssätt för undervisning i naturvetenskap. Bedömning och betyg.
Fysik 7,5 hp, behandlar bl.a. energins olika former, omvandlingar, temperatur och tryck. Väderfenomen, newtons lagar, enkla elektriska kretsar och magneters egenskaper. Förståelser och begreppsbildning med utgångspunkt i elevernas erfarenheter. Bedömning och betyg.
Teknik 7,5 hp, behandlar bl.a. teknikens historia och tekniksyn. Sociala och miljömässiga konsekvenser av teknikval. Konstruktioners mekanik och hållfasthet. Arbeta med enkelt tillgängligt material. IKT verktyg och dess möjligheter. Inverkan av genus på lärande i teknik. Bedömning och betyg.
Kemi 7,5 hp, behandlar bl.a. kemins historia, repetition av grundbegrepp, materians uppbyggnad, några olika kretslopp, faser och fasövergångar. Syror, baser och salter, lösningar. Kemikalier – risker och säkerhet. Skollaborationer med utgångspunkt i elevernas erfarenheter och förförståelse. Dokumentera, kommunicera och bedöma laborativt arbete.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. Lärare, med lärarexamen, som är anställd av huvudman.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: UN4N13
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Antal träffar
16
Termin
Hösten 2013: vecka 36 - vecka 23 2014
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Flexibel
Platser
30
Kursansvarig
Yvonne Hyltse-Eckert
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-U0089
Senast ändrad 2018-03-01 15:33:24