Kurser

Fler sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Inköpslogistik (Purchasing Logistics) 9 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

The aim of this course is to give advanced knowledge of logistics from a purchasing and supply chain management perspective. The focus is on the purchasing functions importance for the company result.

Kursinnehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper och förmågor inom logistik ur ett inköps-och affärsrelationsperspektiv. Fokus i kursen ligger på inköpsfunktionens betydelse för ett tillverkande företags resultat.
Kursen innehåller följande moment:
-Inköp och strategiska inköp
-Försörjningsnätverk, Supply chain management (SCM), globala inköp - Incoterms
-Inleda leverantörsrelationer -definiera behov, dokumentera, upphandla
-Förbereda förhandling mht Total Cost of Ownership (TCO, total ägandekostnad), Cost breakdown (kostnadsnedbrytning)
-Juridiska aspekter, kontrakt, betalningsvillkor, leveransvillkor (kapitalbindning)
-Leverantörsrelationer, System för att hantera leverantörsrelationer (SRM)
-Utvärdera leverantörsbas
-Hållbarhet med fokus på Corporate social responsibility (CSR, Företags samhällsansvar)
-Inköpsorder, KPIer (nyckeltal) och leverantörsbedömning
-Leverantörsutveckling
-Avsluta leverantörsrelationer

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp, inklusive Produktionslogistik, 9 hp.

Urvalsregler

Fortsättningskurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: TILN15
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2017: vecka 03 - vecka 13
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Yinef Pardillo Baez
Kursansvarig
Jenny Bäckstrand
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
18900kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T7143
Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Termin
Våren 2017: vecka 03 - vecka 22
Studietakt
50%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Kurstid
Flexibel
Platser
40
Examinator
Yinef Pardillo Baez
Kursansvarig
Jenny Bäckstrand
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
18900kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-23100