Kalendarium

Events in English
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
M T O T F L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Oktober

CeFEO Research Seminar

18 oktober - 18 oktober

12:00 - 13:00

<p>CeFEO Research Seminar</p>
18 oktober - 18 oktober
12:00 - 13:00

Plats

-


Direktlänk

CeFEO Research Seminar

CeFEO Research Seminar


Arrangör: Centre for Family Entrepreneurship and Ownership

Let's talk about life!

18 oktober - 18 oktober

16:00 - 17:00

Zoom

<p>Welcome to join this open group where you will be given a great opportunity to meet other students and talk about life in a relaxed way. You can participate as much and as often as you like. The talks are held in Zoom (link:&nbsp;<a href="https://ju-se.zoom.us/j/67657740383">https://ju-se.zoom.us/j/67657740383</a>)&nbsp;every other Monday afternoon from 4 pm to 5 pm. Send an e-mail to <a href="mailto:studenthalsan@ju.se">studenthalsan@ju.se</a> to sign up or if would like to know more.&nbsp;This is a collaboration between the Student Health Care&nbsp;and Chaplaincy.</p>
18 oktober - 18 oktober
16:00 - 17:00

Plats

Zoom


Direktlänk

Let's talk about life!

Welcome to join this open group where you will be given a great opportunity to meet other students and talk about life in a relaxed way. You can participate as much and as often as you like. The talks are held in Zoom (link: https://ju-se.zoom.us/j/67657740383) every other Monday afternoon from 4 pm to 5 pm. Send an e-mail to studenthalsan@ju.se to sign up or if would like to know more. This is a collaboration between the Student Health Care and Chaplaincy.


Arrangör: Studenthälsan

MMTC research facilitation series: presented by Norbert Steigenberger

20 oktober - 20 oktober

12:00 - 13:00

Online - contact for zoom link

<p>MMTC research facilitation series: presented by Norbert Steigenberger</p>
20 oktober - 20 oktober
12:00 - 13:00

Plats

Online - contact for zoom link


Direktlänk

MMTC research facilitation series: presented by Norbert Steigenberger

MMTC research facilitation series: presented by Norbert Steigenberger


Arrangör: Media, Management and Transformation Centre

Walk and Talk!

20 oktober - 20 oktober

14:00 - 15:00

Service center

<p>K&auml;nner du behov av att tr&auml;ffa m&auml;nniskor, f&aring; dagsljus och r&ouml;ra p&aring; dig? F&ouml;lj med p&aring; promenad tillsammans med andra studenter runt&nbsp;Munksj&ouml;n. Promenaderna utg&aring;r fr&aring;n Service Center. Vi planerar att promenera varje onsdag under hela h&ouml;stterminen. F&ouml;r mer information bes&ouml;k v&aring;r hemsida ju.se/studenthalsan.se. Anm&auml;l dig senast kl 10:00 samma dag via mail till studenthalsan@ju.se. En kurator och en studiev&auml;gledare deltar p&aring; promenaderna.&nbsp;</p>
20 oktober - 20 oktober
14:00 - 15:00

Plats

Service center


Direktlänk

Walk and Talk!

Känner du behov av att träffa människor, få dagsljus och röra på dig? Följ med på promenad tillsammans med andra studenter runt Munksjön. Promenaderna utgår från Service Center. Vi planerar att promenera varje onsdag under hela höstterminen. För mer information besök vår hemsida ju.se/studenthalsan.se. Anmäl dig senast kl 10:00 samma dag via mail till studenthalsan@ju.se. En kurator och en studievägledare deltar på promenaderna. 


Arrangör: Studenthälsan

Planeringsseminarium - Jennie Berg

21 oktober - 21 oktober

13:00 - 14:00

via Zoom

<p><strong>V&auml;lkommen p&aring; Planeringsseminarium f&ouml;r Jennie Berg!</strong></p><p>Jennie Bergs avhandlingsprojekt handlar om l&auml;rares litteraturundervisning i en digitaliserad omv&auml;rld. Jennie vill unders&ouml;ka hur l&auml;rare i F-3 kan utveckla elevernas litter&auml;ra kompetens genom f&ouml;rnyade praktiker och interaktioner st&ouml;dda av digital teknik. &nbsp;Projektet inneb&auml;r i dagsl&auml;get ocks&aring; en genomlysning av vad litter&auml;r kompetens i F-3 &auml;r idag, samt av etablerade praktiker, s&aring;som h&ouml;gl&auml;sning och textsamtal. &nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>L&auml;sgrupp:<br />Diskutant: Margareta H&auml;ggstr&ouml;m, HLK<br />Doktorander: Josefin Rostedt och Pontus B&auml;ckstr&ouml;m</p><p>&nbsp;</p><p>Ytterligare information kontakta <a href="mailto:asa.lundgren@ju.se">asa.lundgren@ju.se</a></p>
21 oktober - 21 oktober
13:00 - 14:00

Plats

via Zoom


Direktlänk

Planeringsseminarium - Jennie Berg

Välkommen på Planeringsseminarium för Jennie Berg!

Jennie Bergs avhandlingsprojekt handlar om lärares litteraturundervisning i en digitaliserad omvärld. Jennie vill undersöka hur lärare i F-3 kan utveckla elevernas litterära kompetens genom förnyade praktiker och interaktioner stödda av digital teknik.  Projektet innebär i dagsläget också en genomlysning av vad litterär kompetens i F-3 är idag, samt av etablerade praktiker, såsom högläsning och textsamtal.  

 

Läsgrupp:
Diskutant: Margareta Häggström, HLK
Doktorander: Josefin Rostedt och Pontus Bäckström

 

Ytterligare information kontakta asa.lundgren@ju.se


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Halvtidsseminarium - Kerstin Klavebäck

21 oktober - 21 oktober

14:30 - 16:00

via Zoom

<p><strong>V&auml;lkommen p&aring; Halvtidsseminarium f&ouml;r Kerstin Klaveb&auml;ck!</strong><br /><br /><strong>Normkritisk l&auml;sundervisning p&aring; h&ouml;gstadiet &ndash; i ljuset eller i skuggan av internationell forskning?</strong></p><p>- Hur forskningsresultat speglas i svenskl&auml;rares gemensamma diskurs kring l&auml;sundervisning p&aring; h&ouml;gstadiet</p><p>Det h&auml;r forskningsprojektet utg&ouml;r en kritisk analys av &auml;mnet l&auml;sning med avseende p&aring; genus. N&auml;r jag i projektet har granskat hur l&auml;sforskning i ljuset av genus presenterar resultat och slutsatser, samt unders&ouml;kt svenskl&auml;rares uppfattningar om l&auml;sning som koncept och deras diskurs kring praktiker och strategier f&ouml;r att skapa engagemang och delaktighet f&ouml;r b&aring;de pojkar och flickor i l&auml;sundervisningssituationen, har avsikten varit att: i.) bidra med empiri som kan nyansera l&auml;sforskning med avseende p&aring; genus ur ett didaktiskt perspektiv, ii.) bidra till att l&auml;rare kritiskt tar till sig av vetenskap och transformerar den till den egna praktiken, iii.) bidra till att utveckla och f&ouml;rb&auml;ttra l&auml;sundervisningen i f&ouml;rh&aring;llande till normkritisk pedagogik som syftar till &ouml;kad respekt f&ouml;r m&auml;nniskors olikheter.</p><p>F&ouml;ljande &ouml;vergripande forskningsfr&aring;ga har formulerats:</p><ul><li>Hur ser sambandet ut mellan l&auml;sforskning d&auml;r genusskillnader uppm&auml;rksammas och l&auml;rares syn p&aring; den didaktiska l&auml;sundervisningen inom svensk&auml;mnet d&auml;r engagemang och delaktighet f&ouml;rs&ouml;ker skapas f&ouml;r b&aring;de pojkar och flickor?</li></ul><p><strong>L&auml;sgrupp:</strong><br />Diskutant: Angelica Simonsson, fil. dr, GU<br />Intern&nbsp;l&auml;sare: Jenny Malmqvist, lektor, JU<br />Doktorand HLK: Maria Helming Gustavsson</p><p>Ytterligare information kontakta <a href="mailto:asa.lundgren@ju.se">asa.lundgren@ju.se</a></p>
21 oktober - 21 oktober
14:30 - 16:00

Plats

via Zoom


Direktlänk

Halvtidsseminarium - Kerstin Klavebäck

Välkommen på Halvtidsseminarium för Kerstin Klavebäck!

Normkritisk läsundervisning på högstadiet – i ljuset eller i skuggan av internationell forskning?

- Hur forskningsresultat speglas i svensklärares gemensamma diskurs kring läsundervisning på högstadiet

Det här forskningsprojektet utgör en kritisk analys av ämnet läsning med avseende på genus. När jag i projektet har granskat hur läsforskning i ljuset av genus presenterar resultat och slutsatser, samt undersökt svensklärares uppfattningar om läsning som koncept och deras diskurs kring praktiker och strategier för att skapa engagemang och delaktighet för både pojkar och flickor i läsundervisningssituationen, har avsikten varit att: i.) bidra med empiri som kan nyansera läsforskning med avseende på genus ur ett didaktiskt perspektiv, ii.) bidra till att lärare kritiskt tar till sig av vetenskap och transformerar den till den egna praktiken, iii.) bidra till att utveckla och förbättra läsundervisningen i förhållande till normkritisk pedagogik som syftar till ökad respekt för människors olikheter.

Följande övergripande forskningsfråga har formulerats:

  • Hur ser sambandet ut mellan läsforskning där genusskillnader uppmärksammas och lärares syn på den didaktiska läsundervisningen inom svenskämnet där engagemang och delaktighet försöker skapas för både pojkar och flickor?

Läsgrupp:
Diskutant: Angelica Simonsson, fil. dr, GU
Intern läsare: Jenny Malmqvist, lektor, JU
Doktorand HLK: Maria Helming Gustavsson

Ytterligare information kontakta asa.lundgren@ju.se


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Sluta skjuta upp!

21 oktober - 21 oktober

15:00 - 16:30

Building K

<p>Har du sv&aring;rt att organisera dina studier eller tillh&ouml;r du de som upprepat skjuter upp sitt pluggande? D&aring; kanske Studenth&auml;lsans prokrastineringsgrupp kan vara n&aring;got f&ouml;r dig. Gruppen arbetar med st&ouml;d av varandra f&ouml;r att minska prokrastinering och f&aring; hj&auml;lp med att &auml;ndra sitt beteende. F&ouml;r mer information och anm&auml;lan bes&ouml;k v&aring;r hemsida&nbsp;ju.se/studenthalsan. Gruppen &auml;r &ouml;ppen f&ouml;r nya deltagare under hela h&ouml;sten. Vi tr&auml;ffas varje torsdag eftermiddag.&nbsp;</p>
21 oktober - 21 oktober
15:00 - 16:30

Plats

Building K


Direktlänk

Sluta skjuta upp!

Har du svårt att organisera dina studier eller tillhör du de som upprepat skjuter upp sitt pluggande? Då kanske Studenthälsans prokrastineringsgrupp kan vara något för dig. Gruppen arbetar med stöd av varandra för att minska prokrastinering och få hjälp med att ändra sitt beteende. För mer information och anmälan besök vår hemsida ju.se/studenthalsan. Gruppen är öppen för nya deltagare under hela hösten. Vi träffas varje torsdag eftermiddag. 


Arrangör: Studenthälsan

Disputation  Nan Jiang

22 oktober - 22 oktober

10:00 - 13:00

Digital

<p><strong>Titel: </strong><br /><em>Radiation-Induced Xerostomia in Patients with Head and Neck Cancer - An Explorative and Interventional Study</em></p><p><strong><em>Forskarutbildnings&auml;mne : </em></strong>H&auml;lsa och V&auml;lf&auml;rd</p><p><strong>Opponent:</strong> Professor Maria Larsson, Karlstad universitet</p><p><strong>Huvudhandledare</strong>: Professor Jan M&aring;rtensson, H&auml;lsoh&ouml;gskolan J&ouml;nk&ouml;ping University</p><p><strong>V&auml;lkomna!</strong></p>
22 oktober - 22 oktober
10:00 - 13:00

Plats

Digital


Direktlänk

Disputation  Nan Jiang

Titel:
Radiation-Induced Xerostomia in Patients with Head and Neck Cancer - An Explorative and Interventional Study

Forskarutbildningsämne : Hälsa och Välfärd

Opponent: Professor Maria Larsson, Karlstad universitet

Huvudhandledare: Professor Jan Mårtensson, Hälsohögskolan Jönköping University

Välkomna!


Arrangör: Hälsohögskolan

Att hantera stress och främja hälsa

25 oktober - 25 oktober

15:00 - 17:00

House K

<p>Vad kan man g&ouml;ra f&ouml;r att l&auml;ra sig hantera sin stress och inte l&aring;ta den st&aring; i v&auml;gen f&ouml;r det man vill uppn&aring; i livet? Det kommer du f&aring; l&auml;ra dig i denna kurs om du anm&auml;ler dig! Mer infomation hittar du p&aring; v&aring;r hemsida ju.se/studenthalsan. Gruppen startar den den 25/10 kl 15:00-17:00 och p&aring;g&aring;r fem m&aring;ndagar i rad.&nbsp;</p>
25 oktober - 25 oktober
15:00 - 17:00

Plats

House K


Direktlänk

Att hantera stress och främja hälsa

Vad kan man göra för att lära sig hantera sin stress och inte låta den stå i vägen för det man vill uppnå i livet? Det kommer du få lära dig i denna kurs om du anmäler dig! Mer infomation hittar du på vår hemsida ju.se/studenthalsan. Gruppen startar den den 25/10 kl 15:00-17:00 och pågår fem måndagar i rad. 


Arrangör: Studenthälsan

Barnrättskonferensen 2021: webbsänd och kostnadsfri konferens om barnrätt och demokrati den 26 oktober

26 oktober - 26 oktober

08:30 - 16:20

Digitalt via Länsstyrelsen

<p>Den 26 oktober &auml;r det dags f&ouml;r &aring;rets Barnr&auml;ttskonferens d&auml;r H&auml;lsoh&ouml;gskolan vid J&ouml;nk&ouml;ping University &auml;r medarrang&ouml;r. Temat f&ouml;r &aring;rets konferens &auml;r demokrati, och hela konferensen &auml;r helt webbs&auml;nd och kostnadsfri. Konferensen riktar sig till dig som jobbar med eller &auml;r intresserad av barnr&auml;ttsfr&aring;gor i till exempel socialtj&auml;nst, v&aring;rd, skola, kultur och fritid eller inom ideell sektor, eller &auml;r student inom liknande omr&aring;den.<br /><br />L&auml;s mer och anm&auml;l dig h&auml;r senast den 24 oktober 2021:&nbsp;<a href="https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/kalender/kalenderhandelser---jonkoping/2021-04-15-om-barns-delaktighet---barnrattskonferens-med-tema-demokrati.html">https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/kalender/kalenderhandelser---jonkoping/2021-04-15-om-barns-delaktighet---barnrattskonferens-med-tema-demokrati.html&nbsp;</a></p>
26 oktober - 26 oktober
08:30 - 16:20

Plats

Digitalt via Länsstyrelsen


Direktlänk

Barnrättskonferensen 2021: webbsänd och kostnadsfri konferens om barnrätt och demokrati den 26 oktober

Den 26 oktober är det dags för årets Barnrättskonferens där Hälsohögskolan vid Jönköping University är medarrangör. Temat för årets konferens är demokrati, och hela konferensen är helt webbsänd och kostnadsfri. Konferensen riktar sig till dig som jobbar med eller är intresserad av barnrättsfrågor i till exempel socialtjänst, vård, skola, kultur och fritid eller inom ideell sektor, eller är student inom liknande områden.

Läs mer och anmäl dig här senast den 24 oktober 2021: https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/kalender/kalenderhandelser---jonkoping/2021-04-15-om-barns-delaktighet---barnrattskonferens-med-tema-demokrati.html 


Arrangör: Jönköping University

Webbinarium: Vera-dagen - för att världen behöver fler kvinnliga ingenjörer

26 oktober - 26 oktober

15:00 - 16:30

Online

<p>Vera Sandberg var den f&ouml;rsta kvinnan i Sverige som tog examen som ingenj&ouml;r. Det var 1917. Fortfarande, drygt 100 &aring;r senare, &auml;r det alldeles f&ouml;r f&aring; kvinnor som v&auml;ljer att utbilda sig inom teknikyrken. Sverige och v&auml;rlden beh&ouml;ver fler kvinnliga ingenj&ouml;rer! Ta chansen att lyssna p&aring; och st&auml;lla fr&aring;gor till kvinnor som valt tekniksp&aring;ret som karri&auml;rv&auml;g i webbinariet&nbsp;om Vera-dagen, som anordnas av Tekniska H&ouml;gskolan vid J&ouml;nk&ouml;ping University.</p><p>Under&nbsp;Vera-dagen uppm&auml;rksammas utbildningar och karri&auml;rv&auml;gar inom teknik f&ouml;r tjejer. M&aring;lgruppen&nbsp;&auml;r i f&ouml;rsta hand tjejer inom J&ouml;nk&ouml;pings l&auml;n som g&aring;r i &aring;k 2 och 3 p&aring; NA, TE och Teknikcollege, men alla som &auml;r nyfikna p&aring; teknik som karri&auml;rv&auml;g &auml;r v&auml;lkomna att delta!</p><p>L&auml;s mer om Vera-dagen och anm&auml;l dig till webbinariet <a href="https://ju.se/samarbeta/event-och-konferenser/genomforda/vera-dagen-26-oktober-2021.html">via den h&auml;r l&auml;nken</a></p><p>Kontakt om Vera-dagen: <a href="mailto:linda.bergqvist@ju.se">linda.bergqvist@ju.se</a>, 036-10 10 74,&nbsp;<a href="mailto:stefan.brolin@ju.se">stefan.brolin@ju.se</a>, 036-10 17 17.</p>
26 oktober - 26 oktober
15:00 - 16:30

Plats

Online


Direktlänk

Webbinarium: Vera-dagen - för att världen behöver fler kvinnliga ingenjörer

Vera Sandberg var den första kvinnan i Sverige som tog examen som ingenjör. Det var 1917. Fortfarande, drygt 100 år senare, är det alldeles för få kvinnor som väljer att utbilda sig inom teknikyrken. Sverige och världen behöver fler kvinnliga ingenjörer! Ta chansen att lyssna på och ställa frågor till kvinnor som valt teknikspåret som karriärväg i webbinariet om Vera-dagen, som anordnas av Tekniska Högskolan vid Jönköping University.

Under Vera-dagen uppmärksammas utbildningar och karriärvägar inom teknik för tjejer. Målgruppen är i första hand tjejer inom Jönköpings län som går i åk 2 och 3 på NA, TE och Teknikcollege, men alla som är nyfikna på teknik som karriärväg är välkomna att delta!

Läs mer om Vera-dagen och anmäl dig till webbinariet via den här länken

Kontakt om Vera-dagen: linda.bergqvist@ju.se, 036-10 10 74, stefan.brolin@ju.se, 036-10 17 17.


Arrangör: Tekniska Högskolan

emma2021 annual conference

27 oktober - 29 oktober

08:00 - 19:00

Jönköping International Business School

<p>The&nbsp;2021 Annual Conference takes place in J&ouml;nk&ouml;ping, 27-29 October 2021. #emmaSweden 2021 is hosted by the Media, Management and Transformation Center (MMTC), J&ouml;nk&ouml;ping International Business School, J&ouml;nk&ouml;ping University, Sweden.</p><p><strong>Theme: Media Management and Sustainability</strong></p><p><a href="https://www.media-management.eu/emma-conference-2021/">https://www.media-management.eu/emma-conference-2021/</a></p>
27 oktober - 29 oktober
08:00 - 19:00

Plats

Jönköping International Business School


Direktlänk

emma2021 annual conference

The 2021 Annual Conference takes place in Jönköping, 27-29 October 2021. #emmaSweden 2021 is hosted by the Media, Management and Transformation Center (MMTC), Jönköping International Business School, Jönköping University, Sweden.

Theme: Media Management and Sustainability

https://www.media-management.eu/emma-conference-2021/


Arrangör: Media, Management and Transformation Centre

Walk and Talk!

27 oktober - 27 oktober

01:00

Service center

<p>K&auml;nner du behov av att tr&auml;ffa m&auml;nniskor, f&aring; dagsljus och r&ouml;ra p&aring; dig? F&ouml;lj med p&aring; promenad tillsammans med andra studenter runt&nbsp;Munksj&ouml;n!&nbsp;Promenaderna utg&aring;r fr&aring;n Service Center. Vi planerar att promenera varje onsdag under hela h&ouml;stterminen. Anm&auml;l dig senast kl 10:00 samma dag via mail till <a href="mailto:Studenthalsan@ju.se">Studenthalsan@ju.se</a>. En kurator och en studiev&auml;gledare deltar p&aring; promenaderna.&nbsp;F&ouml;r mer information bes&ouml;k v&aring;r hemsida&nbsp;<a href="https://ju.se/student/service/studenthalsan.html">ju.se/</a><a href="https://ju.se/student/service/studenthalsan.html">studenthalsan</a>.</p>
27 oktober - 27 oktober
01:00

Plats

Service center


Direktlänk

Walk and Talk!

Känner du behov av att träffa människor, få dagsljus och röra på dig? Följ med på promenad tillsammans med andra studenter runt Munksjön! Promenaderna utgår från Service Center. Vi planerar att promenera varje onsdag under hela höstterminen. Anmäl dig senast kl 10:00 samma dag via mail till Studenthalsan@ju.se. En kurator och en studievägledare deltar på promenaderna. För mer information besök vår hemsida ju.se/studenthalsan.


Arrangör: Studenthälsan

SWEGPEC workshop

28 oktober - 29 oktober

11:00 - 13:00

Hb220, Hc218, Hb317

<p>Workshop f&ouml;r doktorander i&nbsp;nationalekonomi.</p>
28 oktober - 29 oktober
11:00 - 13:00

Plats

Hb220, Hc218, Hb317


Direktlänk

SWEGPEC workshop

Workshop för doktorander i nationalekonomi.


Arrangör: Jönköping International Business School

Offentliga föreläsningar - Lyckad integration? Skönlitterära beskrivningar av invandringen till Sverige 1945?2017

28 oktober - 28 oktober

18:30 - 19:30

Hc113 (Högskolan för lärande och kommunikation)

<p><strong>Torsdagen den 28 oktober klockan 18.30 &auml;r du v&auml;lkommen till sal Hc113, entr&eacute;plan p&aring; H&ouml;gskolan f&ouml;r l&auml;rande och kommunikation f&ouml;r att lyssna p&aring; Barbara Czarniawska, senior professor, G&ouml;teborgs universitet., Sk&ouml;nlitter&auml;ra beskrivningar av invandringen till Sverige 1945&ndash;2017.</strong></p><p>Barbara Czarniawska har analyserat romaner som beskriver immigrationsproblematiken i Sverige under perioden fr&aring;n slutet av andra v&auml;rldskriget till nutid. Valet av romaner som f&auml;ltmaterial &auml;r ett resultat av v&aring;r &ouml;vertygelse att popul&auml;rkultur har stor p&aring;verkan p&aring; vad m&auml;nniskor t&auml;nker och g&ouml;r &ndash; b&aring;de invandrare och svenskar.</p><p>F&ouml;rel&auml;sningsserien samarrangeras med Folkuniversitetet. Ingen f&ouml;ranm&auml;lan kr&auml;vs och alltid fri entr&eacute;.</p><p>F&ouml;rel&auml;sningan livestreamas ocks&aring; via&nbsp;<a href="http://ju.se/offentliga">ju.se/offentliga</a></p>
28 oktober - 28 oktober
18:30 - 19:30

Plats

Hc113 (Högskolan för lärande och kommunikation)


Direktlänk

Offentliga föreläsningar - Lyckad integration? Skönlitterära beskrivningar av invandringen till Sverige 1945?2017

Torsdagen den 28 oktober klockan 18.30 är du välkommen till sal Hc113, entréplan på Högskolan för lärande och kommunikation för att lyssna på Barbara Czarniawska, senior professor, Göteborgs universitet., Skönlitterära beskrivningar av invandringen till Sverige 1945–2017.

Barbara Czarniawska har analyserat romaner som beskriver immigrationsproblematiken i Sverige under perioden från slutet av andra världskriget till nutid. Valet av romaner som fältmaterial är ett resultat av vår övertygelse att populärkultur har stor påverkan på vad människor tänker och gör – både invandrare och svenskar.

Föreläsningsserien samarrangeras med Folkuniversitetet. Ingen föranmälan krävs och alltid fri entré.

Föreläsningan livestreamas också via ju.se/offentliga


Arrangör: Jönköping University

Disputation - Johan Jansson

29 oktober - 29 oktober

10:00 - 13:00

E1405 (Gjuterisalen)

<p><strong>Titel:</strong> <a href="http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:1598244/FULLTEXT01.pdf"><em>Multiscale Constitutive Modeling of Heterogeneous Engineering Materials</em></a></p><p><strong>Respondent: </strong>Johan Jansson<br /><strong>Forskarutbildnings&auml;mne:</strong> Material och Tillverkningsprocesser<br /><strong>Opponent: </strong>Assoc. professor Julian J. Rimoli, Georgia Institute of Technology<br /><strong>Huvudhandledare:</strong> Docent Kent Salomonsson</p><p>V&auml;lkomna!</p>
29 oktober - 29 oktober
10:00 - 13:00

Plats

E1405 (Gjuterisalen)


Direktlänk

Disputation - Johan Jansson

Titel: Multiscale Constitutive Modeling of Heterogeneous Engineering Materials

Respondent: Johan Jansson
Forskarutbildningsämne: Material och Tillverkningsprocesser
Opponent: Assoc. professor Julian J. Rimoli, Georgia Institute of Technology
Huvudhandledare: Docent Kent Salomonsson

Välkomna!


Arrangör: Tekniska Högskolan