Kalendarium

Events in English
M T O T F L S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Januari

Lets talk about life!

27 januari - 27 januari

16:00 - 17:00

Zoom

<p>Vill du l&auml;ra k&auml;nna andra studenter och prata om livets v&auml;sentligheter? V&auml;lkommen till v&aring;r &ouml;ppna grupp!</p><p>Anm&auml;l&nbsp;om&nbsp;du vill delta via mail&nbsp;<a href="mailto:studenthalsan@ju.se">studenthalsan@ju.se</a>.</p><p>Under v&aring;rterminen&nbsp;tr&auml;ffas vi varannan torsdageftermiddag j&auml;mna veckor.&nbsp;&Ouml;ppet f&ouml;r alla studenter att delta n&auml;r man vill och kan. Mer information&nbsp;p&aring; v&aring;r hemsida&nbsp;<a href="https://ju.se/student/service/studenthalsan.html">ju.se/</a><a href="https://ju.se/student/service/studenthalsan.html">studenthalsan</a>.</p><p>Samtalen sker p&aring; engelska vid behov, annars p&aring; svenska.</p><p>Studenth&auml;lsan och Chaplaincy samarbetar kring denna aktivitet d&aring; en kurator och en pr&auml;st leder&nbsp;samtalen.</p><p>Vi startar denna termin med att ha samtalen p&aring; Zoom, men s&aring; snart som m&ouml;jligt f&ouml;rl&auml;gger vi v&aring;ra m&ouml;ten p&aring; Campus. Zoom l&auml;nk:&nbsp;<a href="https://ju-se.zoom.us/j/62384122940">https://ju-se.zoom.us/j/62384122940</a></p>
27 januari - 27 januari
16:00 - 17:00

Plats

Zoom


Direktlänk

Lets talk about life!

Vill du lära känna andra studenter och prata om livets väsentligheter? Välkommen till vår öppna grupp!

Anmäl om du vill delta via mail studenthalsan@ju.se.

Under vårterminen träffas vi varannan torsdageftermiddag jämna veckor. Öppet för alla studenter att delta när man vill och kan. Mer information på vår hemsida ju.se/studenthalsan.

Samtalen sker på engelska vid behov, annars på svenska.

Studenthälsan och Chaplaincy samarbetar kring denna aktivitet då en kurator och en präst leder samtalen.

Vi startar denna termin med att ha samtalen på Zoom, men så snart som möjligt förlägger vi våra möten på Campus. Zoom länk: https://ju-se.zoom.us/j/62384122940


Arrangör: Studenthälsan

Offentliga föreläsningar - Lyckad integration? Skönlitterära beskrivningar av invandringen till Sverige 1945-2017

27 januari - 27 januari

18:30 - 19:30

Livestreamat

<p>Barbara Czarniawska,&nbsp;senior professor, G&ouml;teborgs universitet,&nbsp;har analyserat romaner som beskriver immigrationsproblematiken i Sverige under perioden fr&aring;n slutet av andra v&auml;rldskriget till nutid. Valet av romaner som f&auml;ltmaterial &auml;r ett resultat av v&aring;r &ouml;vertygelse att popul&auml;rkultur har stor p&aring;verkan p&aring; vad m&auml;nniskor t&auml;nker och g&ouml;r &ndash; b&aring;de invandrare och svenskar. <strong>F&ouml;rel&auml;sningen&nbsp; kan med f&ouml;rdel avnjuts p&aring; distans, d&aring; Barbara kommer att f&ouml;rel&auml;sa fr&aring;n G&ouml;teborg.&nbsp;</strong></p><p>L&auml;s mer om f&ouml;rel&auml;sningsserien och streama via: ju.se/offentliga</p>
27 januari - 27 januari
18:30 - 19:30

Plats

Livestreamat


Direktlänk

Offentliga föreläsningar - Lyckad integration? Skönlitterära beskrivningar av invandringen till Sverige 1945-2017

Barbara Czarniawska, senior professor, Göteborgs universitet, har analyserat romaner som beskriver immigrationsproblematiken i Sverige under perioden från slutet av andra världskriget till nutid. Valet av romaner som fältmaterial är ett resultat av vår övertygelse att populärkultur har stor påverkan på vad människor tänker och gör – både invandrare och svenskar. Föreläsningen  kan med fördel avnjuts på distans, då Barbara kommer att föreläsa från Göteborg. 

Läs mer om föreläsningsserien och streama via: ju.se/offentliga


Arrangör: Jönköping University

Rektorsakademi Träff 3

28 januari - 28 januari

09:00 - 15:00

Digitalt

<p>Rektorsakademin &auml;r ett gemensamt initiativ som tagits av l&auml;nets skolchefer med syfte att erbjuda kompetensutveckling till l&auml;nets rektorer som har genomg&aring;tt rektorsprogrammet. Satsningen v&auml;nder sig till rektorer i alla verksamhetsformer. Rektorsakademin samordnas av Kommunal utveckling i samarbete med H&ouml;gskolan f&ouml;r l&auml;rande och kommunikation i J&ouml;nk&ouml;ping (HLK) som ocks&aring; &auml;r v&auml;rd f&ouml;r satsningen.</p><p>Kontakt: Samverkanschef Jesper Boesen -&nbsp;<a href="mailto:jesper.boesen@ju.se?subject=Rektorsakademin">jesper.boesen@ju.se</a></p>
28 januari - 28 januari
09:00 - 15:00

Plats

Digitalt


Direktlänk

Rektorsakademi Träff 3

Rektorsakademin är ett gemensamt initiativ som tagits av länets skolchefer med syfte att erbjuda kompetensutveckling till länets rektorer som har genomgått rektorsprogrammet. Satsningen vänder sig till rektorer i alla verksamhetsformer. Rektorsakademin samordnas av Kommunal utveckling i samarbete med Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping (HLK) som också är värd för satsningen.

Kontakt: Samverkanschef Jesper Boesen - jesper.boesen@ju.se


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation