Kalendarium

Events in English
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

September

Study skills - The Swedish way (19/9)

19 september

16:00 - 19:00

B1033 Jönköping International Business School

<p>Performing a university education is a major and important project. In order to do that, you need to get working procedures and study technicians. At this lecture with H&aring;kan Fleischer, Fil. In Education, you will learn to learn more, smarter and better.</p><p>Sign up for the event: <a href="http://ju.se/careercenter">ju.se/careercenter</a></p>
19 september
16:00 - 19:00

Plats

B1033 Jönköping International Business School


Direktlänk

Study skills - The Swedish way (19/9)

Performing a university education is a major and important project. In order to do that, you need to get working procedures and study technicians. At this lecture with Håkan Fleischer, Fil. In Education, you will learn to learn more, smarter and better.

Sign up for the event: ju.se/careercenter


Arrangör: Career Center

Studieteknik - lär mer, smartare och bättre (20/9)

20 september

16:00 - 19:00

He102 JU-aulan

<p>Att genomf&ouml;ra en h&ouml;gskole- eller universitetsutbildning &auml;r ett stort och viktigt projekt. F&ouml;r att klara av det beh&ouml;ver du skaffa dig fungerande rutiner och studietekniker. Vid den h&auml;r f&ouml;rel&auml;sningen med H&aring;kan Fleischer, Fil. dr i pedagogik, f&aring;r du l&auml;ra dig att l&auml;ra mer, smartare och b&auml;ttre.</p><p>Anm&auml;lan: <a href="http://ju.se/careercenter">Ju.se/careercenter</a></p>
20 september
16:00 - 19:00

Plats

He102 JU-aulan


Direktlänk

Studieteknik - lär mer, smartare och bättre (20/9)

Att genomföra en högskole- eller universitetsutbildning är ett stort och viktigt projekt. För att klara av det behöver du skaffa dig fungerande rutiner och studietekniker. Vid den här föreläsningen med Håkan Fleischer, Fil. dr i pedagogik, får du lära dig att lära mer, smartare och bättre.

Anmälan: Ju.se/careercenter


Arrangör: Career Center

Jobs in Sweden? (25/9)

25 september

12:00 - 13:00

E1029 School of Engineering

<p>Job-hunting and general information about how to approach the Swedish labour market.&nbsp;</p><p><em>Lunch is offered to pre-registered students.&nbsp;</em></p><p>Sign up for the event: <a href="http://ju.se/careercenter">ju.se/careercenter</a></p>
25 september
12:00 - 13:00

Plats

E1029 School of Engineering


Direktlänk

Jobs in Sweden? (25/9)

Job-hunting and general information about how to approach the Swedish labour market. 

Lunch is offered to pre-registered students. 

Sign up for the event: ju.se/careercenter


Arrangör: Career Center

Job applications - how do you write them? (26/9)

26 september

12:00 - 13:00

B1014 Jönköping International Business School

<p>Information about CV &amp; Cover letters.&nbsp;</p><p><em>Lunch is offered for pre-registered students.&nbsp;</em></p><p>Sign up for the event: <a href="http://ju.se/careercenter">ju.se/careercenter&nbsp;</a></p>
26 september
12:00 - 13:00

Plats

B1014 Jönköping International Business School


Direktlänk

Job applications - how do you write them? (26/9)

Information about CV & Cover letters. 

Lunch is offered for pre-registered students. 

Sign up for the event: ju.se/careercenter 


Arrangör: Career Center

Job Interviews - how do you survive them? (27/9)

27 september

12:00 - 13:00

B1014 Jönköping International Business School

<p>Information about common Interview questions and how you should prepare yourself.&nbsp;</p><p><em>Lunch is offered for pre-registered students.&nbsp;</em></p><p>Sign up for the event:&nbsp;<a href="http://ju.se/careercenter">ju.se/careercenter</a></p>
27 september
12:00 - 13:00

Plats

B1014 Jönköping International Business School


Direktlänk

Job Interviews - how do you survive them? (27/9)

Information about common Interview questions and how you should prepare yourself. 

Lunch is offered for pre-registered students. 

Sign up for the event: ju.se/careercenter


Arrangör: Career Center
Oktober

Nätverk och kontakter (2/10)

2 oktober

12:00 - 13:00

Hb116 Högskolan för kommunikation och lärande

<p>Hur du skapar och anv&auml;nder n&auml;tverk och kontakter, samt hittar dolda jobb.</p><p><em>F&ouml;ranm&auml;lda bjuds p&aring; l&auml;ttare lunch!</em></p><p>Anm&auml;lan: <a href="http://ju.se/careercenter">ju.se/careercenter</a></p>
2 oktober
12:00 - 13:00

Plats

Hb116 Högskolan för kommunikation och lärande


Direktlänk

Nätverk och kontakter (2/10)

Hur du skapar och använder nätverk och kontakter, samt hittar dolda jobb.

Föranmälda bjuds på lättare lunch!

Anmälan: ju.se/careercenter


Arrangör: Career Center

CV-lunch (3/10)

3 oktober

12:00 - 13:00

Hb116 Högskolan för kommunikation och lärande

<p>En snabbgenomg&aring;ng kring hur man skriver de vanligaste ans&ouml;kningshandlingarna.&nbsp;</p><p><em>F&ouml;ranm&auml;lda bjuds p&aring; l&auml;ttare lunch!</em></p><p>Anm&auml;lan: <a href="http://ju.se/careercenter">ju.se/careercenter</a></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
3 oktober
12:00 - 13:00

Plats

Hb116 Högskolan för kommunikation och lärande


Direktlänk

CV-lunch (3/10)

En snabbgenomgång kring hur man skriver de vanligaste ansökningshandlingarna. 

Föranmälda bjuds på lättare lunch!

Anmälan: ju.se/careercenter

 

 


Arrangör: Career Center

Anställningsintervjuer (4/10)

4 oktober

12:00 - 13:00

Hb116 Högskolan för kommunikation och lärande

<p>&Ouml;verlevnadsguide f&ouml;r anst&auml;llningsintervjuer. Vanliga intervjufr&aring;gor och f&ouml;rberedelsetips.&nbsp;</p><p><em>F&ouml;ranm&auml;lda bjuds p&aring; l&auml;ttare lunch!</em></p><p>Anm&auml;lan: <a href="http://ju.se/careercenter">ju.se/careercenter</a></p>
4 oktober
12:00 - 13:00

Plats

Hb116 Högskolan för kommunikation och lärande


Direktlänk

Anställningsintervjuer (4/10)

Överlevnadsguide för anställningsintervjuer. Vanliga intervjufrågor och förberedelsetips. 

Föranmälda bjuds på lättare lunch!

Anmälan: ju.se/careercenter


Arrangör: Career Center

Workshop - Learn the basics of Linkedin (9/10)

9 oktober

16:00 - 17:15

He207 School of Education and Communication

<p>Do want to get started with LinkedIn? Do you want to know how recruiters work with LinkedIn for recruiting? How to build your network? We will work practial with your profile.&nbsp;</p><p>For beginners. Limited number of participants.&nbsp;</p><p>Sign up for the event: <a href="http://ju.se/careercenter">ju.se/careercenter</a></p>
9 oktober
16:00 - 17:15

Plats

He207 School of Education and Communication


Direktlänk

Workshop - Learn the basics of Linkedin (9/10)

Do want to get started with LinkedIn? Do you want to know how recruiters work with LinkedIn for recruiting? How to build your network? We will work practial with your profile. 

For beginners. Limited number of participants. 

Sign up for the event: ju.se/careercenter


Arrangör: Career Center

An alumnus story (10/10)

10 oktober

12:00 - 13:00

B1014 Jönköping International Business School

<p>Get inspired from former students. What are they working with now and how was their journey from student to working life. Also get tips about what to think of during your studies and in your future.&nbsp;</p><p><em>Lunch is offered for pre-registered students.&nbsp;</em></p><p>Sign up for the event: <a href="http://ju.se/careercenter">ju.se/careercenter</a></p>
10 oktober
12:00 - 13:00

Plats

B1014 Jönköping International Business School


Direktlänk

An alumnus story (10/10)

Get inspired from former students. What are they working with now and how was their journey from student to working life. Also get tips about what to think of during your studies and in your future. 

Lunch is offered for pre-registered students. 

Sign up for the event: ju.se/careercenter


Arrangör: Career Center

LinkedIn - Du sticker väl ut? (11/10)

11 oktober

16:00 - 17:15

He207 Högskolan för kommunikation och lärande

<p>Har du redan en LinkedIn profil? Eller p&aring; g&aring;ng att starta en? F&ouml;rel&auml;sningen ger dig tips p&aring; vad du b&ouml;r t&auml;nka p&aring; f&ouml;r att sticka ut fr&aring;n m&auml;ngden. Vi kommer att jobba b&aring;de praktiskt och teoretiskt med din profil. F&ouml;rel&auml;sningen sker i datorsal, vilket inneb&auml;r att det finns begr&auml;nsat med platser.&nbsp;</p><p>Anm&auml;lan: <a href="http://ju.se/careercenter">ju.se/careercenter</a></p>
11 oktober
16:00 - 17:15

Plats

He207 Högskolan för kommunikation och lärande


Direktlänk

LinkedIn - Du sticker väl ut? (11/10)

Har du redan en LinkedIn profil? Eller på gång att starta en? Föreläsningen ger dig tips på vad du bör tänka på för att sticka ut från mängden. Vi kommer att jobba både praktiskt och teoretiskt med din profil. Föreläsningen sker i datorsal, vilket innebär att det finns begränsat med platser. 

Anmälan: ju.se/careercenter


Arrangör: Career Center

Internships in Sweden and abroad - how to get them and where to start (16/10)

16 oktober

12:00 - 13:00

B1033 Jönköping International Business School

<p>Want to do an Internship, maybe even in a foreign country? Get information about different opportunities for professional internships, information about how to find them and how to apply.&nbsp;</p><p><em>Lunch is offered to pre-registered students.&nbsp;</em></p><p>Sign up for the event: <a href="http://ju.se/careercenter">ju.se/careercenter</a></p>
16 oktober
12:00 - 13:00

Plats

B1033 Jönköping International Business School


Direktlänk

Internships in Sweden and abroad - how to get them and where to start (16/10)

Want to do an Internship, maybe even in a foreign country? Get information about different opportunities for professional internships, information about how to find them and how to apply. 

Lunch is offered to pre-registered students. 

Sign up for the event: ju.se/careercenter


Arrangör: Career Center

An Alumnus story - Bli inspirerad och få tips från tidigare JU studenter

16 oktober

12:00 - 13:00

B1014 Jönköping International Business School

<p>Kom och bli inspirerad, f&aring; tips och id&eacute;er fr&aring;n tidigare studenter vid JU. Vad jobbar de med nu? Hur gick tankarna som student till arbetslivet? Vad b&ouml;r man t&auml;nka p&aring;? Hur n&auml;tverkar man?</p><p><em>F&ouml;ranm&auml;lda bjuds p&aring; l&auml;ttare lunch!</em></p><p>Anm&auml;lan: <a href="http://ju.se/careercenter">ju.se/careercenter</a></p>
16 oktober
12:00 - 13:00

Plats

B1014 Jönköping International Business School


Direktlänk

An Alumnus story - Bli inspirerad och få tips från tidigare JU studenter

Kom och bli inspirerad, få tips och idéer från tidigare studenter vid JU. Vad jobbar de med nu? Hur gick tankarna som student till arbetslivet? Vad bör man tänka på? Hur nätverkar man?

Föranmälda bjuds på lättare lunch!

Anmälan: ju.se/careercenter


Arrangör: Career Center

Ta dig vinnande genom rekryteringsprocessen - Academic Work (23/10)

23 oktober

12:00 - 13:00

B1014 Jönköping International Business School

<p>En f&ouml;rel&auml;sning om rekryteringsprocessen, CV, Personligt brev och LinkedIn.&nbsp;</p><p>F&ouml;ranm&auml;lda bjuds p&aring; l&auml;ttare lunch!</p><p>Anm&auml;l dig h&auml;r: <a href="http://ju.se/careercenter">ju.se/careercenter</a></p>
23 oktober
12:00 - 13:00

Plats

B1014 Jönköping International Business School


Direktlänk

Ta dig vinnande genom rekryteringsprocessen - Academic Work (23/10)

En föreläsning om rekryteringsprocessen, CV, Personligt brev och LinkedIn. 

Föranmälda bjuds på lättare lunch!

Anmäl dig här: ju.se/careercenter


Arrangör: Career Center

Alexander Pärleros - Superentreprenören bakom Framgångspodden

31 oktober

16:00 - 17:30

He102 JU-aulan

<p>Alexander har blivit nominerad till &Aring;rets Supertalang och &aring;rets Superkommunikat&ouml;r och &Aring;rets framtida ledare, och Framg&aring;ngspodden har &ouml;ver 2 miljoner lyssningar i m&aring;naden och han &auml;r &auml;ven f&ouml;rfattare till Framg&aring;ngsboken. Kom och bli inspirerad av en f&ouml;rel&auml;sning om entrepren&ouml;rskap, motivation och m&aring;ls&auml;ttning fr&aring;n en resa fr&aring;n en tuff uppv&auml;xt i&nbsp;Haninge fram till att startat och s&aring;lt flera&nbsp;bolag och vara en av de mest aktuella personerna i Sverige just nu.&nbsp;</p><p>Anm&auml;lan: <a href="http://ju.se/careercenter">ju.se/careercenter</a></p>
31 oktober
16:00 - 17:30

Plats

He102 JU-aulan


Direktlänk

Alexander Pärleros - Superentreprenören bakom Framgångspodden

Alexander har blivit nominerad till Årets Supertalang och årets Superkommunikatör och Årets framtida ledare, och Framgångspodden har över 2 miljoner lyssningar i månaden och han är även författare till Framgångsboken. Kom och bli inspirerad av en föreläsning om entreprenörskap, motivation och målsättning från en resa från en tuff uppväxt i Haninge fram till att startat och sålt flera bolag och vara en av de mest aktuella personerna i Sverige just nu. 

Anmälan: ju.se/careercenter


Arrangör: Career Center
November

Job Hunting (6/11)

6 november

12:00 - 13:00

B1014 Jönköping International Business School

<p><em>Lunch is offered for pre-registered students.&nbsp;</em></p><p>Sign up for the even: <a href="http://ju.se/careercenter">ju.se/careercenter</a></p>
6 november
12:00 - 13:00

Plats

B1014 Jönköping International Business School


Direktlänk

Job Hunting (6/11)

Lunch is offered for pre-registered students. 

Sign up for the even: ju.se/careercenter


Arrangör: Career Center

Job applications - how do you write them? (7/11)

7 november

12:00 - 13:00

B1014 Jönköping International Business School

<p>Information about CV &amp; Cover Letters.&nbsp;</p><p><em>Lunch is offered for pre-registered students.&nbsp;</em></p><p>Sign up for the event: <a href="http://ju.se/careercenter">ju.se/careercenter</a></p>
7 november
12:00 - 13:00

Plats

B1014 Jönköping International Business School


Direktlänk

Job applications - how do you write them? (7/11)

Information about CV & Cover Letters. 

Lunch is offered for pre-registered students. 

Sign up for the event: ju.se/careercenter


Arrangör: Career Center

Job Interviews - how do you survive them? (8/11)

8 november

12:00 - 13:00

B3008

<p>Information about common interview questions and how you should prepare yourself.</p><p><em>Lunch is offered for pre-registered students.&nbsp;</em></p><p>Sign up for the event:<a href="http://ju.se/careercenter"> ju.se/careercenter</a></p>
8 november
12:00 - 13:00

Plats

B3008


Direktlänk

Job Interviews - how do you survive them? (8/11)

Information about common interview questions and how you should prepare yourself.

Lunch is offered for pre-registered students. 

Sign up for the event: ju.se/careercenter


Arrangör: Career Center

Nätverk och kontakter (13/11)

13 november

Ha209 Högskolan för lärande och kommunikation

<p>Hur du skapar och anv&auml;nder n&auml;tverk och kontakter, samt hittar dolda jobb.&nbsp;</p><p>F&ouml;ranm&auml;lda bjuds p&aring; l&auml;ttare lunch.&nbsp;</p><p>Anm&auml;lan: <a href="http://ju.se/careercenter">ju.se/careercenter</a></p>
13 november
00:00

Plats

Ha209 Högskolan för lärande och kommunikation


Direktlänk

Nätverk och kontakter (13/11)

Hur du skapar och använder nätverk och kontakter, samt hittar dolda jobb. 

Föranmälda bjuds på lättare lunch. 

Anmälan: ju.se/careercenter


Arrangör: Career Center

CV-lunch (14/11)

14 november

12:00 - 13:00

B1014 Jönköping International Business School

<p>En snabbgenomg&aring;ng kring hur man skriver de vanligaste ans&ouml;kningshandlingarna.&nbsp;</p><p><em>F&ouml;ranm&auml;lda bjuds p&aring; l&auml;ttare lunch!</em></p><p>Anm&auml;lan: <a href="http://ju.se/careercenter">ju.se/careercenter</a></p>
14 november
12:00 - 13:00

Plats

B1014 Jönköping International Business School


Direktlänk

CV-lunch (14/11)

En snabbgenomgång kring hur man skriver de vanligaste ansökningshandlingarna. 

Föranmälda bjuds på lättare lunch!

Anmälan: ju.se/careercenter


Arrangör: Career Center

Anställningsintervjuer (15/11)

15 november

12:00 - 13:00

B1014 Jönköping International Business School

<p>&Ouml;verlevnadsguide f&ouml;r anst&auml;llningsintervjuer. Vanliga intervjufr&aring;gor och f&ouml;rberedelsetips.&nbsp;</p><p><em>F&ouml;ranm&auml;lda bjuds p&aring; l&auml;ttare lunch!</em></p><p>Anm&auml;lan: <a href="http://ju.se/careercenter">ju.se/careercenter</a></p>
15 november
12:00 - 13:00

Plats

B1014 Jönköping International Business School


Direktlänk

Anställningsintervjuer (15/11)

Överlevnadsguide för anställningsintervjuer. Vanliga intervjufrågor och förberedelsetips. 

Föranmälda bjuds på lättare lunch!

Anmälan: ju.se/careercenter


Arrangör: Career Center

Personal branding (27/11)

20 november

12:00 - 13:00

B1014 Jönköping International Business School

<p>The future labor market requires personal branding. How do you do it and why? Andreas Tor&eacute;n, Career Counsellor</p><p><em>Lunch is offered for pre-registered students.&nbsp;</em></p><p>Sign up for the event: <a href="http://ju.se/careercenter">ju.se/careercenter</a></p>
20 november
12:00 - 13:00

Plats

B1014 Jönköping International Business School


Direktlänk

Personal branding (27/11)

The future labor market requires personal branding. How do you do it and why? Andreas Torén, Career Counsellor

Lunch is offered for pre-registered students. 

Sign up for the event: ju.se/careercenter


Arrangör: Career Center

Are you an international student looking for work in Sweden? (20/11)

27 november

12:00 - 13:00

E1405 School of Engineering

<p>Meet Eures-adviser Anders Bergkvist, who will give you tips and advice on practical issues that will make your job hunting in Sweden easier. He will show you who:s currently looking for staff to hire, which business to focus on in Sweden, and information about work permits, service from the government and information about the Swedish labor market.&nbsp;</p><p><em>Lunch is offered to pre-registered students.&nbsp;</em></p><p>Sign up for the event: <a href="http://ju.se/careercenter">ju.se/career</a></p>
27 november
12:00 - 13:00

Plats

E1405 School of Engineering


Direktlänk

Are you an international student looking for work in Sweden? (20/11)

Meet Eures-adviser Anders Bergkvist, who will give you tips and advice on practical issues that will make your job hunting in Sweden easier. He will show you who:s currently looking for staff to hire, which business to focus on in Sweden, and information about work permits, service from the government and information about the Swedish labor market. 

Lunch is offered to pre-registered students. 

Sign up for the event: ju.se/career


Arrangör: Career Center

Career Planning (29/11)

29 november

12:00 - 13:00

E1405 School of Engineering

<p>Career development and the 4 steps for successful career planning! Andreas Tor&eacute;n, Career Counsellor</p><p><em>Lunch is offered to pre-registered students.</em></p><p>Sign up for the event: <a href="http://ju.se/careercenter">ju.se/careercenter</a></p>
29 november
12:00 - 13:00

Plats

E1405 School of Engineering


Direktlänk

Career Planning (29/11)

Career development and the 4 steps for successful career planning! Andreas Torén, Career Counsellor

Lunch is offered to pre-registered students.

Sign up for the event: ju.se/careercenter


Arrangör: Career Center

Arrangör

Biblioteket
Career Center
Extern arrangör
Hälsohögskolan
Högskolan för lärande och kommunikation
Högskoleservice
Jönköping International Business School
Jönköping University
Studenthälsan
Studentkåren
Tekniska Högskolan


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information