Kalendarium

April

Digital nätverksträff - forskningsprojekt om munhälsorelaterade behov hos ungdomar placerade på särskilt ungdomshem

24 April 2024 - 24 April 2024

15:00 - 16:30

Digitalt via Zoom

24 april 2024 - 24 april 2024
15:00 - 16:30

Plats

Digitalt via Zoom


Digital nätverksträff - forskningsprojekt om munhälsorelaterade behov hos ungdomar placerade på särskilt ungdomshem

En digital nätverksträff om forskning anordnas av Centrum för Odontologi och Oral hälsa. Våra möten är till för att träffas och diskutera aktuell forskning. Innehåll kan vara presentationer gällande pågående forskningsprojekt, nya projektidéer och metoder. 

Ta del av två presentationer som redogör för forskningsprojekt om munhälsorelaterade behov hos ungdomar placerade på särskilt ungdomshem, projekt om samband mellan allmän och oral hälsa i Norge och en scopingreview om dramapedagogik relaterat till munhälsa.

Projekten presenteras av Elsa Carlsson, Pedodontiavdelningen Odontologiska Institutionen och Hanna Ahonen, Avd för Odontologi och Oral hälsovetenskap och Elena Shmarina, Avd för Odontologi och Oral hälsovetenskap, Hälsohögskolan och Folktandvården Region Kalmar. Elena önskar få konstruktiv input på sitt utkast för ett manus. Om du vill ta del av detta kontakta Malin (malin.stensson@ju.se)

  • Elsa Carlsson - Oral health and dental care in youths in secure residential care
  • Hanna Ahonen- Oral health and the interaction with diabetes mellitus, cardio-vascular diseases, mental health, and sleep, over time in a Norwegian adult population.
  • Elena Shmarina - Drama-based pedagogy in school oral health promotion: a scoping review protocol.

Länk till Zoom: https://ju-se.zoom.us/j/69788668852

 

Om du vill presentera eller har en idé om något som du vill diskutera, kontakta gärna Malin Stensson (malin.stensson@ju.se). Du behöver inte vara aktiv inom området oral hälsa/ odontologi för att medverka, alla är välkomna och tvärvetenskapliga samarbeten uppmuntras!Arrangör: Centrum för odontologi och oral hälsa
Senast uppdaterad: 2024-04-03 12:11