Kalendarium

Maj

Inspirationsföreläsning om bemötande av barn och unga vuxna ur ett kultursociologiskt perspektiv

8 Maj 2024 - 8 Maj 2024

13:15 - 16:00

Forum Humanum, Häloshögskolan, Jönköping

8 maj 2024 - 8 maj 2024
13:15 - 16:00

Plats

Forum Humanum, Häloshögskolan, Jönköping


Inspirationsföreläsning om bemötande av barn och unga vuxna ur ett kultursociologiskt perspektiv

“Förlängd ungdomstid, nya relationsmönster och den professionella vuxenrollen
Hur bemötar man barn och unga vuxna ur ett kultursociologiska perspektiv?"

Mats Trondman, professor vid Linnéuniveristetet ger en omvärldsanalys om “brådmogna” barn, “vuxna” ungdomar och ungdomliga vuxna samt hur du bemöter barn och unga.

Mats Trondman är seniorprofessor i kultursociologi på innéuniversanitetet i Växjö. Han är också research fellow i kulturell sociologi på Yale-universitetet samt en av grundarna till den vetenskapliga tidskiften “Ethnography”.

Mats disputerade 1994 med boken “Bilden av en klassresa”. Sedan mitten av 1980-talet har han i huvudsak ägnat sig åt studier om barn och unga främst med fokus på utbildning, kultur, fritid, idrott och hälsa. Han intresse gäller även teoretiska och metodologiska frågor. Han senaste böcker handlar fenomenet auktoritet och kultur och entreprenörskap.

Anmälan: Det finns möjlighet att delta både på plats eller digitalt via Zoom. Sista anmälningsdag för deltagande på plats är 24 april. Länk för digitalt deltagande skickas ut i god tid innan föreläsningseftermiddagen. Anmäl via följan de länk: https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=d67676ff6578.Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Inspirationsföreläsningen arrangeras av Centrum för Odontologi och Oral hälsa (COO) och är ett verktyg för att öka kunskapen inom prioriterade områden för både forskning, utbildning och klinisk verksamhet och därigenom stärka samarbetet inom COO.Arrangör: Centrum för odontologi och oral hälsa
Senast uppdaterad: 2024-02-21 11:28