Kalendarium

Augusti

Katherine Stevenson spikar sin avhandling

1 Augusti 2024 - 1 Augusti 2024

16:00 - 16:30

Röda Rummet HHJ

1 augusti 2024 - 1 augusti 2024
16:00 - 16:30

Plats

Röda Rummet HHJ


Katherine Stevenson spikar sin avhandling

Välkommen till  spikning av Katherine Stevensons avhandlng med titeln Doing Better - Together - the intersection between quality improvment and interprofessional collaborative practice i health professionals education.

Tid 16:00

Röda Rummet HHJ,

Doktoranden deltar via länkArrangör: Hälsohögskolan
Senast uppdaterad: 2024-07-06 08:39