Kalendarium

Events in English
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
M T O T F L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

December

Slutseminarium Paula Bergman

1 december - 1 december

10:00 - 12:00

Kappan

<p>Paula Bergman, doktorand inom V&auml;lf&auml;rd och socialvetenskap, h&aring;ller sitt slutseminarium i Kappan.</p><p>Extern granskare Kristin Thomas, Link&ouml;pings universitet</p><p>Tid 10:00-12:00</p><p>Seminariet kommer att h&aring;llas p&aring; svenska.</p><p>V&auml;lkommen att anm&auml;la dig som &aring;h&ouml;rare, till cecilia.helgesson@ju.se, senast 10 arbetsdagar f&ouml;re seminariet.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
1 december - 1 december
10:00 - 12:00

Plats

Kappan


Direktlänk

Slutseminarium Paula Bergman

Paula Bergman, doktorand inom Välfärd och socialvetenskap, håller sitt slutseminarium i Kappan.

Extern granskare Kristin Thomas, Linköpings universitet

Tid 10:00-12:00

Seminariet kommer att hållas på svenska.

Välkommen att anmäla dig som åhörare, till cecilia.helgesson@ju.se, senast 10 arbetsdagar före seminariet.

 

 


Arrangör: Hälsohögskolan

Kan en app i klassrummet underlätta inkludering?

1 december - 1 december

13:00 - 15:00

Zoom

<p>I ett europeiskt forskningsprojekt har l&auml;rare och forskare tagit fram en app som kan anv&auml;ndas av l&auml;rare f&ouml;r att kartl&auml;gga elevers olika behov av st&ouml;d i skolmilj&ouml;n. Appen ger f&ouml;rslag p&aring; olika insatser som l&auml;rare i grundskolan kan ta hj&auml;lp av. Vi i forskningsmilj&ouml;n CHILD presenterar appen och projektet &rdquo;Map I AM&rdquo; i ett webbinarium fr&aring;n J&ouml;nk&ouml;ping University den 1 december kl. 13:00-15:00. L&aring;ter det intressant? V&auml;lkommen att anm&auml;la dig till konferensen s&aring; ber&auml;ttar vi mer - och du kan st&auml;lla fr&aring;gor.<br /><br />V&auml;lkommen med din kostnadsfria <a href="https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesmaker.net%2Fnx2%2Fs.aspx%3Fid%3D64732f91db8c&amp;data=05%7C01%7CKarolina.Hyckenberg%40ju.se%7Cf567ed6fdbe749e7df9c08dbe5220750%7C7564bc8f37384b4dbd575a02ca6215fb%7C0%7C0%7C638355706532601032%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&amp;sdata=xxLihQwAQXdvKlH3YRg4rUQkwwbIgqw4eHzvs%2FIucLs%3D&amp;reserved=0">anm&auml;lan</a>!</p>
1 december - 1 december
13:00 - 15:00

Plats

Zoom


Direktlänk

Kan en app i klassrummet underlätta inkludering?

I ett europeiskt forskningsprojekt har lärare och forskare tagit fram en app som kan användas av lärare för att kartlägga elevers olika behov av stöd i skolmiljön. Appen ger förslag på olika insatser som lärare i grundskolan kan ta hjälp av. Vi i forskningsmiljön CHILD presenterar appen och projektet ”Map I AM” i ett webbinarium från Jönköping University den 1 december kl. 13:00-15:00. Låter det intressant? Välkommen att anmäla dig till konferensen så berättar vi mer - och du kan ställa frågor.

Välkommen med din kostnadsfria anmälan!


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

MMTC Information and Breakfast meeting - December

4 december - 4 december

08:30 - 09:30

6th floor- JIBS

<p>MMTC Information and Breakfast meeting -December</p>
4 december - 4 december
08:30 - 09:30

Plats

6th floor- JIBS


Direktlänk

MMTC Information and Breakfast meeting - December

MMTC Information and Breakfast meeting -December


Arrangör: Media, Management and Transformation Centre

JA seminarium

5 december - 5 december

15:00 - 16:00

https://ju-se.zoom.us/j/61508363628

<p><strong>JU:s arbete med sociala innovationer &ndash; nya s&auml;tt att l&ouml;sa samh&auml;llsutmaningar </strong><br />Sara Dahlin och Sofie Rotstedt ber&auml;ttar om M&ouml;tesplats Social Innovation vid JU.<br />Helena Kilander, forskare p&aring; JA ber&auml;ttar om ett nytt arbetss&auml;tt f&ouml;r att samskapa hj&auml;lp, st&ouml;d och v&aring;rd vid sexuellt v&aring;ld i J&ouml;nk&ouml;pings l&auml;n.<br />Duncan Levinsohn, forskare p&aring; Internationella Handelsh&ouml;gskolan delar tankar om social innovation inom den privata sektorn - fr&aring;n Corporate Social Responsibility till Corporate Social Innovation.<br />Jesper Boesen, Samverkanschef och forskningsmilj&ouml;ledare vid HLK ber&auml;ttar om erfarenheter fr&aring;n ett nyligen avslutat EU-projekt om Open Schooling.</p><p><br /><a href="https://ju.se/center/ja/om-oss/hander-pa-ja/startsida-puffarkiv-handelser/2023-01-30-valkommen-till-hostens-seminarier.html">L&auml;s mer om h&ouml;stens alla JA-seminarium h&auml;r &gt;</a></p>
5 december - 5 december
15:00 - 16:00

Plats

https://ju-se.zoom.us/j/61508363628


Direktlänk

JA seminarium

JU:s arbete med sociala innovationer – nya sätt att lösa samhällsutmaningar
Sara Dahlin och Sofie Rotstedt berättar om Mötesplats Social Innovation vid JU.
Helena Kilander, forskare på JA berättar om ett nytt arbetssätt för att samskapa hjälp, stöd och vård vid sexuellt våld i Jönköpings län.
Duncan Levinsohn, forskare på Internationella Handelshögskolan delar tankar om social innovation inom den privata sektorn - från Corporate Social Responsibility till Corporate Social Innovation.
Jesper Boesen, Samverkanschef och forskningsmiljöledare vid HLK berättar om erfarenheter från ett nyligen avslutat EU-projekt om Open Schooling.


Läs mer om höstens alla JA-seminarium här >


Arrangör: The Jönköping Academy

Sacomässan i Malmö

6 december - 6 december

Malmömässan

<p>Bes&ouml;k oss och st&auml;ll dina fr&aring;gor p&aring; jobb- och utbildningsm&auml;ssan Sacom&auml;ssan i Malm&ouml;</p>
6 december - 6 december
00:00

Plats

Malmömässan


Direktlänk

Sacomässan i Malmö

Besök oss och ställ dina frågor på jobb- och utbildningsmässan Sacomässan i Malmö


Arrangör: Jönköping University

Att åldras i Sverige idag

6 december - 6 december

15:00 - 17:00

https://ju-se.zoom.us/j/63938525924

<p>N&aring;gra av &aring;rets alumner fr&aring;n magisterprogrammet i gerontologi vid Institutet f&ouml;r gerontologi (IFG), H&auml;lsoh&ouml;gskolan i J&ouml;nk&ouml;ping presenterar resultat fr&aring;n sina examensarbeten.</p><p><strong>Onsdag den 6 december, kl. 15:00-17:00</strong></p><p>Zoom-l&auml;nk:&nbsp;<a target="_blank" href="https://ju-se.zoom.us/j/63938525924">https://ju-se.zoom.us/j/63938525924</a></p><p>Ingen f&ouml;ranm&auml;lan kr&auml;vs.</p><p>Gerontologi &auml;r studier om &aring;ldrande och &auml;ldre personer. Det &auml;r ett omr&aring;de med stor str&auml;ckvidd som ni kan se av dagens presentationer. H&auml;lsoh&ouml;gskolan i J&ouml;nk&ouml;ping och Institutet f&ouml;r gerontologi har sedan 2002 ett magisterprogram i gerontologi. Det g&aring;r att l&auml;sa mer om v&aring;rt magisterprogram&nbsp;<a target="_blank" href="https://ju.se/studera/valj-utbildning/program/program-pa-avancerad-niva/magisterprogram-i-gerontologi.html">h&auml;r</a>!</p><p>Varmt v&auml;lkomna!</p><p><strong>Program</strong></p><p>15:00-15:05&nbsp;&nbsp;<strong>V&auml;lkomna!&nbsp;</strong><em>Charlotta Nilsen, lektor och forskare, programansvarig f&ouml;r magisterprogrammet i gerontologi vid Institutet f&ouml;r gerontologi (IFG), H&auml;lsoh&ouml;gskolan i J&ouml;nk&ouml;ping</em></p><p>15:05-15:25&nbsp;<strong>&Auml;ldre kvinnors utsatthet f&ouml;r v&aring;ld i n&auml;ra relationer.&nbsp;</strong><em>Nathalie Sheerin</em></p><p>15:25-15:45&nbsp;<strong>ADHD hos &auml;ldre vuxna &ndash; en scoping review.&nbsp;</strong><em>Silke Fischer</em></p><p>15:45-16:05&nbsp;<strong>H&auml;lsostatus och l&auml;kemedelsanv&auml;ndning hos 100 &aring;ringar i Sverige mellan &aring;ren 1990 och 2020.&nbsp;</strong><em>Jimmy Lindberg</em></p><p>16:05-16:10 Benstr&auml;ckare</p><p>16:10-16:30.&nbsp;<strong>I gr&auml;nslandet mellan bist&aring;nd och att bist&aring;</strong>&nbsp;&ndash; en kartl&auml;ggning av bist&aring;ndshandl&auml;ggares hantering av sociala problem bland &auml;ldre personer.&nbsp;<em>Helena Bjurb&auml;ck</em></p><p>16:30-17:00&nbsp;<strong>V&auml;gen till ett h&auml;lsosamt &aring;ldrande f&ouml;r transnationellt adopterade.&nbsp;</strong><em>Johanna H&auml;ggberg</em></p>
6 december - 6 december
15:00 - 17:00

Plats

https://ju-se.zoom.us/j/63938525924


Direktlänk

Att åldras i Sverige idag

Några av årets alumner från magisterprogrammet i gerontologi vid Institutet för gerontologi (IFG), Hälsohögskolan i Jönköping presenterar resultat från sina examensarbeten.

Onsdag den 6 december, kl. 15:00-17:00

Zoom-länk: https://ju-se.zoom.us/j/63938525924

Ingen föranmälan krävs.

Gerontologi är studier om åldrande och äldre personer. Det är ett område med stor sträckvidd som ni kan se av dagens presentationer. Hälsohögskolan i Jönköping och Institutet för gerontologi har sedan 2002 ett magisterprogram i gerontologi. Det går att läsa mer om vårt magisterprogram här!

Varmt välkomna!

Program

15:00-15:05  Välkomna! Charlotta Nilsen, lektor och forskare, programansvarig för magisterprogrammet i gerontologi vid Institutet för gerontologi (IFG), Hälsohögskolan i Jönköping

15:05-15:25 Äldre kvinnors utsatthet för våld i nära relationer. Nathalie Sheerin

15:25-15:45 ADHD hos äldre vuxna – en scoping review. Silke Fischer

15:45-16:05 Hälsostatus och läkemedelsanvändning hos 100 åringar i Sverige mellan åren 1990 och 2020. Jimmy Lindberg

16:05-16:10 Bensträckare

16:10-16:30. I gränslandet mellan bistånd och att bistå – en kartläggning av biståndshandläggares hantering av sociala problem bland äldre personer. Helena Bjurbäck

16:30-17:00 Vägen till ett hälsosamt åldrande för transnationellt adopterade. Johanna Häggberg


Arrangör: Hälsohögskolan

Lunchföreläsning - Jämförelse mellan öppen och sluten kirurgisk metod vid behandling av felställda hörntänder

7 december - 7 december

12:30 - 12:50

Digitalt via Zoom

<p>Ta del av den senaste kunskapen inom odontologi och oral h&auml;lsa. Under h&ouml;sten&nbsp;erbjuder Centrum f&ouml;r odotologi och oral h&auml;lsa (COO) kortare lunchf&ouml;rel&auml;sningar p&aring; cirka 20 minuter samt l&auml;ngre inspirationstr&auml;ffar och seminarier.</p><p><strong>J&auml;mf&ouml;relse mellan &ouml;ppen och sluten kirurgisk metod vid behandling av felst&auml;llda h&ouml;rnt&auml;nder</strong></p><p>Hos 2-3 procent av barn och ungdomar kommer inte h&ouml;rnt&auml;nderna i &ouml;verk&auml;ken fram n&auml;r de ska och kan skada de n&auml;rliggande framt&auml;nderna, t.o.m. s&aring; mycket att t&auml;nder f&ouml;rloras. Behandlingen best&aring;r av operation d&auml;r h&ouml;rntanden fril&auml;ggs och tandst&auml;llning. I Sverige anv&auml;nds huvudsakligen tv&aring; olika operationsmetoder: &ouml;ppen eller sluten fril&auml;ggning. I en unik serie studier p&aring; 120 barn och ungdomar<br />p&aring; specialistavdelningarna i J&ouml;nk&ouml;ping, &Ouml;rebro och Eskilstuna, j&auml;mf&ouml;rs behandlingsresultatet mellan metoderna. Lyckas b&aring;da lika v&auml;l? G&ouml;r n&aring;gon metod mer ont? Tar n&aring;gon behandling l&auml;ngre tid? P&aring;verkas tandh&auml;lsan olika? Kostar metoderna olika mycket?</p><p><strong>F&ouml;rel&auml;sare:</strong> Margitha Bj&ouml;rksved, medicine dr och &ouml;vertandl&auml;kare i ortodonti p&aring; Folktandv&aring;rden AB, Region S&ouml;rmland. Hon och hennes forskarkollegor fr&aring;n J&ouml;nk&ouml;ping och &Ouml;rebro fick 2022 ta emot<br />det &auml;rofyllda priset &rdquo;Beni-Solow award&rdquo; f&ouml;r b&auml;sta vetenskapliga artikel i European Journal of<br />Orthodontics under 2021.</p><p><strong>L&auml;nk till anm&auml;lan:</strong>&nbsp;<a href="https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesmaker.net%2Fnx2%2Fs.aspx%3Fid%3D05dc8d4c7fbb&amp;data=05%7C01%7Cviktoria.blomen%40ju.se%7Cb22c7c865475428a937a08dba238c015%7C7564bc8f37384b4dbd575a02ca6215fb%7C0%7C0%7C638282136850366137%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&amp;sdata=YTju0BfyzbQqMuhtaVBNBKz%2F4VMGC01d6jyD3LStJCc%3D&amp;reserved=0">7/12: https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=8cb74d51d3aa</a></p>
7 december - 7 december
12:30 - 12:50

Plats

Digitalt via Zoom


Direktlänk

Lunchföreläsning - Jämförelse mellan öppen och sluten kirurgisk metod vid behandling av felställda hörntänder

Ta del av den senaste kunskapen inom odontologi och oral hälsa. Under hösten erbjuder Centrum för odotologi och oral hälsa (COO) kortare lunchföreläsningar på cirka 20 minuter samt längre inspirationsträffar och seminarier.

Jämförelse mellan öppen och sluten kirurgisk metod vid behandling av felställda hörntänder

Hos 2-3 procent av barn och ungdomar kommer inte hörntänderna i överkäken fram när de ska och kan skada de närliggande framtänderna, t.o.m. så mycket att tänder förloras. Behandlingen består av operation där hörntanden friläggs och tandställning. I Sverige används huvudsakligen två olika operationsmetoder: öppen eller sluten friläggning. I en unik serie studier på 120 barn och ungdomar
på specialistavdelningarna i Jönköping, Örebro och Eskilstuna, jämförs behandlingsresultatet mellan metoderna. Lyckas båda lika väl? Gör någon metod mer ont? Tar någon behandling längre tid? Påverkas tandhälsan olika? Kostar metoderna olika mycket?

Föreläsare: Margitha Björksved, medicine dr och övertandläkare i ortodonti på Folktandvården AB, Region Sörmland. Hon och hennes forskarkollegor från Jönköping och Örebro fick 2022 ta emot
det ärofyllda priset ”Beni-Solow award” för bästa vetenskapliga artikel i European Journal of
Orthodontics under 2021.

Länk till anmälan: 7/12: https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=8cb74d51d3aa


Arrangör: Centrum för odontologi och oral hälsa

Disputation - Qing Zhang

8 december - 8 december

09:00 - 12:00

E1405 (Gjuterisalen)

<p><strong>Avhandlingens titel:&nbsp;<a href="https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-62912"><em>Mechanical Properties of Semi-solid Al Casting: Role of Stirring</em></a></strong><br /><strong>Respondent:</strong>&nbsp;Qing Zhang<br /><strong>Forskarutbildnings&auml;mne:</strong>&nbsp;Material och tillverkningsprocesser<br /><strong>Opponent:</strong>&nbsp;Bitr&auml;dande professor Johan Ahlstr&ouml;m, Chalmers tekniska h&ouml;gskola<br /><strong>Huvudhandledare:&nbsp;</strong>Professor Anders Jarfors, JTH, J&ouml;nk&ouml;ping University</p><p><strong>L&auml;nk till Zoom Webinar:</strong>&nbsp;<a href="https://ju-se.zoom.us/j/65841881344">https://ju-se.zoom.us/j/65841881344</a>&nbsp;</p><p>V&auml;lkomna till disputationen!</p>
8 december - 8 december
09:00 - 12:00

Plats

E1405 (Gjuterisalen)


Direktlänk

Disputation - Qing Zhang

Avhandlingens titel: Mechanical Properties of Semi-solid Al Casting: Role of Stirring
Respondent: Qing Zhang
Forskarutbildningsämne: Material och tillverkningsprocesser
Opponent: Biträdande professor Johan Ahlström, Chalmers tekniska högskola
Huvudhandledare: Professor Anders Jarfors, JTH, Jönköping University

Länk till Zoom Webinar: https://ju-se.zoom.us/j/65841881344 

Välkomna till disputationen!


Arrangör: Tekniska Högskolan

Master Event JIBS: Accelerate your career potential

8 december - 8 december

12:00 - 14:00

JIBS Lobby

<p>Discover the benefits of a master&rsquo;s degree from J&ouml;nk&ouml;ping International Business School! Our master programmes rank&nbsp;among the best in the world by The Financial Times. Explore your increased career opportunities at JIBS Master Event.</p><p>Date: Friday, 8 December 2023</p><p>Time: 12:00-14:00</p><p>Location: JIBS lobby</p><p>See you there!</p>
8 december - 8 december
12:00 - 14:00

Plats

JIBS Lobby


Direktlänk

Master Event JIBS: Accelerate your career potential

Discover the benefits of a master’s degree from Jönköping International Business School! Our master programmes rank among the best in the world by The Financial Times. Explore your increased career opportunities at JIBS Master Event.

Date: Friday, 8 December 2023

Time: 12:00-14:00

Location: JIBS lobby

See you there!


Arrangör: Jönköping International Business School

Disputation - Malin Holmqvist

8 december - 8 december

13:00 - 00:00

Originalet på Qulturum, B4, Länssjukhuset Ryhov

<p>Malin Holmqvist f&ouml;rsvarar sin doktorsavhandling med titeln&nbsp;<em>Together Towards Safer Medication Treatment for Older PersonsTogether Towards Safer Medication Treatment for Older Persons</em></p><p>Tid: 8 december, kl 13:00</p><p>Plats: Originalet Qulturumhuset, B4, L&auml;nssjukhuset Ryhov</p><p>L&auml;nk till avhandling:&nbsp;&nbsp;<a href="https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furn.kb.se%2Fresolve%3Furn%3Durn%3Anbn%3Ase%3Ahj%3Adiva-62892&amp;data=05%7C01%7Ccecilia.helgesson%40ju.se%7C127f6bfa4a834a0520a508dbe754caf5%7C7564bc8f37384b4dbd575a02ca6215fb%7C0%7C0%7C638358123583847362%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&amp;sdata=lImE6NMwgpXxECS%2FStZlDJalDZMHwCa0caKoGQU1h0s%3D&amp;reserved=0">https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-62892</a></p><p>L&auml;nk f&ouml;r &aring;h&ouml;rare:&nbsp;<a href="https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fju-se.zoom.us%2Fj%2F62147808769&amp;data=05%7C01%7Ccecilia.helgesson%40ju.se%7C82b1f7bde2174d9e43e208dbea6f939b%7C7564bc8f37384b4dbd575a02ca6215fb%7C0%7C0%7C638361537166331820%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&amp;sdata=GTAU7%2BdaC%2FH4NImQNwK1Qdf%2FgfU1PUj%2B1XfPUWQnxM4%3D&amp;reserved=0">https://ju-se.zoom.us/j/62147808769</a></p><p>&nbsp;</p><p>Malins&nbsp;forskning har anknytning till JA. Disputationen arrangeras av&nbsp;Forskarskolan p&aring; H&auml;lsoh&ouml;gskolan.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
8 december - 8 december
13:00 - 00:00

Plats

Originalet på Qulturum, B4, Länssjukhuset Ryhov


Direktlänk

Disputation - Malin Holmqvist

Malin Holmqvist försvarar sin doktorsavhandling med titeln Together Towards Safer Medication Treatment for Older PersonsTogether Towards Safer Medication Treatment for Older Persons

Tid: 8 december, kl 13:00

Plats: Originalet Qulturumhuset, B4, Länssjukhuset Ryhov

Länk till avhandling:  https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-62892

Länk för åhörare: https://ju-se.zoom.us/j/62147808769

 

Malins forskning har anknytning till JA. Disputationen arrangeras av Forskarskolan på Hälsohögskolan.

 

 


Arrangör: The Jönköping Academy

Disputation Malin Holmqvist (OBS! På Qulturum)

8 december - 8 december

13:00 - 17:00

Qulturum, Ryhov

<p>Malin Holmqvist f&ouml;rsvarar sin doktorsavhandling med titeln&nbsp;<em>Together Towards Safer Medication Treatment for Older PersonsTogether Towards Safer Medication Treatment for Older Persons</em></p><p>Tid: 8 december, kl 13:00</p><p>Plats: Originalet Qulturumhuset, B4, L&auml;nssjukhuset Ryhov</p><p>L&auml;nk till avhandling:&nbsp;&nbsp;<a href="https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furn.kb.se%2Fresolve%3Furn%3Durn%3Anbn%3Ase%3Ahj%3Adiva-62892&amp;data=05%7C01%7Ccecilia.helgesson%40ju.se%7C127f6bfa4a834a0520a508dbe754caf5%7C7564bc8f37384b4dbd575a02ca6215fb%7C0%7C0%7C638358123583847362%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&amp;sdata=lImE6NMwgpXxECS%2FStZlDJalDZMHwCa0caKoGQU1h0s%3D&amp;reserved=0">https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-62892</a></p><p>L&auml;nk f&ouml;r &aring;h&ouml;rare:&nbsp;<a href="https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fju-se.zoom.us%2Fj%2F62147808769&amp;data=05%7C01%7Ccecilia.helgesson%40ju.se%7C82b1f7bde2174d9e43e208dbea6f939b%7C7564bc8f37384b4dbd575a02ca6215fb%7C0%7C0%7C638361537166331820%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&amp;sdata=GTAU7%2BdaC%2FH4NImQNwK1Qdf%2FgfU1PUj%2B1XfPUWQnxM4%3D&amp;reserved=0">https://ju-se.zoom.us/j/62147808769</a></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
8 december - 8 december
13:00 - 17:00

Plats

Qulturum, Ryhov


Direktlänk

Disputation Malin Holmqvist (OBS! På Qulturum)

Malin Holmqvist försvarar sin doktorsavhandling med titeln Together Towards Safer Medication Treatment for Older PersonsTogether Towards Safer Medication Treatment for Older Persons

Tid: 8 december, kl 13:00

Plats: Originalet Qulturumhuset, B4, Länssjukhuset Ryhov

Länk till avhandling:  https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-62892

Länk för åhörare: https://ju-se.zoom.us/j/62147808769

 

 


Arrangör: Hälsohögskolan

CeFEO Research Seminar

11 december - 11 december

12:00 - 13:00

B7030 or zoom

<p>CeFEO Research Seminar</p>
11 december - 11 december
12:00 - 13:00

Plats

B7030 or zoom


Direktlänk

CeFEO Research Seminar

CeFEO Research Seminar


Arrangör: Centre for Family Entrepreneurship and Ownership

Disputation - Alexander Vestin

12 december - 12 december

09:15 - 12:00

E1405 (Gjuterisalen)

<p><strong>Avhandlingens titel:&nbsp;<a href="https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-62898"><em>Supporting Smart Manufacturing in Industrialized House Building Through Product Data Management</em></a></strong><br /><strong>Respondent:</strong>&nbsp;Alexander Vestin<br /><strong>Forskarutbildnings&auml;mne:</strong>&nbsp;Produktionssystem<br /><strong>Opponent:</strong>&nbsp;Bitr&auml;dande professor Gustav Jansson, Lule&aring; tekniska universitet<br /><strong>Huvudhandledare:&nbsp;</strong>Professor Kristina S&auml;fsten, JTH, J&ouml;nk&ouml;ping University</p><p><strong>L&auml;nk till Zoom Webinar:</strong>&nbsp;<a href="https://ju-se.zoom.us/j/69570198527">https://ju-se.zoom.us/j/69570198527</a></p><p>V&auml;lkomna till disputationen!</p>
12 december - 12 december
09:15 - 12:00

Plats

E1405 (Gjuterisalen)


Direktlänk

Disputation - Alexander Vestin

Avhandlingens titel: Supporting Smart Manufacturing in Industrialized House Building Through Product Data Management
Respondent: Alexander Vestin
Forskarutbildningsämne: Produktionssystem
Opponent: Biträdande professor Gustav Jansson, Luleå tekniska universitet
Huvudhandledare: Professor Kristina Säfsten, JTH, Jönköping University

Länk till Zoom Webinar: https://ju-se.zoom.us/j/69570198527

Välkomna till disputationen!


Arrangör: Tekniska Högskolan

Disputation i informatik med Helena Löfström

12 december - 12 december

13:15

B1014, JIBS

<p><strong>Helena L&ouml;fstr&ouml;m </strong>will defend her<strong> </strong>doctoral thesis in Informatics&nbsp;at a public defence&nbsp;on Tuesday, <strong>12th of December 2023 at 1.15 pm</strong> in B1014 at JIBS.</p><p>The title of Helena&rsquo;s thesis is &nbsp;<strong><em>Trustworthy Explanations:&nbsp;</em></strong><strong><em>Improved Decision Support Using Well-Calibrated Uncertainty Quantification</em></strong></p><p>&nbsp;</p><p>Faculty examiner/opponent:&nbsp;Professor Patrick Mikalef, Norwegian University of Science and Technology, Norway</p><p>&nbsp;</p><p>Members of the Examining Committee:&nbsp;Professor Shahina Begum, M&auml;lardalen University,&nbsp;Docent Anton Borg, Blekinge Institute of Technology, and&nbsp;Professor Christina Keller, Lund University</p><p>&nbsp;</p><p>Chairperson at the defence:&nbsp;Professor Tomas M&uuml;llern</p><p>&nbsp;</p><p>Principal supervisor:&nbsp;Professor Ulf Seigerroth, JTH</p><p>Deputy supervisors:&nbsp;Professor Ulf Johansson, JTH/HB</p><p>&nbsp;</p><p>Helena is part of the <em>Industrial Graduate School in Digital Retailing (INSiDR)&nbsp;</em>co-funded by the KK-foundation and a collaboration between the universities in Bor&aring;s, Sk&ouml;vde and J&ouml;nk&ouml;ping.</p>
12 december - 12 december
13:15

Plats

B1014, JIBS


Direktlänk

Disputation i informatik med Helena Löfström

Helena Löfström will defend her doctoral thesis in Informatics at a public defence on Tuesday, 12th of December 2023 at 1.15 pm in B1014 at JIBS.

The title of Helena’s thesis is  Trustworthy Explanations: Improved Decision Support Using Well-Calibrated Uncertainty Quantification

 

Faculty examiner/opponent: Professor Patrick Mikalef, Norwegian University of Science and Technology, Norway

 

Members of the Examining Committee: Professor Shahina Begum, Mälardalen University, Docent Anton Borg, Blekinge Institute of Technology, and Professor Christina Keller, Lund University

 

Chairperson at the defence: Professor Tomas Müllern

 

Principal supervisor: Professor Ulf Seigerroth, JTH

Deputy supervisors: Professor Ulf Johansson, JTH/HB

 

Helena is part of the Industrial Graduate School in Digital Retailing (INSiDR) co-funded by the KK-foundation and a collaboration between the universities in Borås, Skövde and Jönköping.


Arrangör: Jönköping International Business School

Luciafirande 13 december

13 december - 13 december

07:00 - 09:00

JU aulan

<p>V&auml;lkommen till ett traditionellt luciafirande tidigt p&aring; onsdagsmorgonen den 13 december. Akademiska k&ouml;ren JUVE med dirigent Dan Boberg bjuder p&aring; tv&aring; konserter&nbsp;i JU-aulan, hus H&nbsp;(HLK).</p><p>Tid: 07:00 (insl&auml;pp 06:45) och 08:00 (insl&auml;pp 07:50).</p><p>K&ouml;ren kommer &auml;ven h&aring;lla&nbsp;en kv&auml;llskonsert i Sofiakyrkan klockan 19:00. F&ouml;r garanterad sittplats i kyrkan kr&auml;vs gratisbiljett&nbsp;som finns att h&auml;mta p&aring; H&ouml;gskolebiblioteket fr&aring;n den 20 november.</p><p>Ev. resterande biljetter delas ut vid&nbsp;entr&eacute;n i kyrkan fr&aring;n klockan 18.00.</p><p>Varmt v&auml;lkomna!</p>
13 december - 13 december
07:00 - 09:00

Plats

JU aulan


Direktlänk

Luciafirande 13 december

Välkommen till ett traditionellt luciafirande tidigt på onsdagsmorgonen den 13 december. Akademiska kören JUVE med dirigent Dan Boberg bjuder på två konserter i JU-aulan, hus H (HLK).

Tid: 07:00 (insläpp 06:45) och 08:00 (insläpp 07:50).

Kören kommer även hålla en kvällskonsert i Sofiakyrkan klockan 19:00. För garanterad sittplats i kyrkan krävs gratisbiljett som finns att hämta på Högskolebiblioteket från den 20 november.

Ev. resterande biljetter delas ut vid entrén i kyrkan från klockan 18.00.

Varmt välkomna!


Arrangör: Jönköping University

Licentiatseminarium - Nils-Erik Ohlson

14 december - 14 december

10:00 - 12:00

E1405 (Gjuterisalen)

<p><strong>Titel:</strong>&nbsp;<em>&nbsp;<a href="https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-62938">Towards Enhanced Sales and Operations Planning - Using Machine Learning for Decision Support in an Engineer-To-Order Context</a></em><br /><strong>Doktorand:</strong>&nbsp;Nils-Erik Ohlson<br /><strong>Forskarutbildnings&auml;mne:</strong>&nbsp;Produktionssystem<br /><strong>Opponent:</strong>&nbsp;PhD Hafez Shurrab, Penn State University, USA<br /><strong>Examinator:</strong>&nbsp;Docent Hamid Jafari, JTH<br /><strong>Huvudhandledare:</strong>&nbsp;Docent Jenny B&auml;ckstrand, JTH</p><p><strong>L&auml;nk till Zoom-webinar:&nbsp;<a href="https://ju-se.zoom.us/j/69888296776">https://ju-se.zoom.us/j/69888296776</a></strong></p><p><strong>V&auml;lkommen!</strong></p>
14 december - 14 december
10:00 - 12:00

Plats

E1405 (Gjuterisalen)


Direktlänk

Licentiatseminarium - Nils-Erik Ohlson

Titel:  Towards Enhanced Sales and Operations Planning - Using Machine Learning for Decision Support in an Engineer-To-Order Context
Doktorand: Nils-Erik Ohlson
Forskarutbildningsämne: Produktionssystem
Opponent: PhD Hafez Shurrab, Penn State University, USA
Examinator: Docent Hamid Jafari, JTH
Huvudhandledare: Docent Jenny Bäckstrand, JTH

Länk till Zoom-webinar: https://ju-se.zoom.us/j/69888296776

Välkommen!


Arrangör: Tekniska Högskolan

Disputation - Toni Bogdanoff

15 december - 15 december

10:00 - 13:00

E1405 (Gjuterisalen)

<p><strong>Avhandlingens titel:&nbsp;<a href="https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-62909"><em>The Effect of Microstructural Features, Defects, and Surface Quality on the Fatigue Performance in Al-Si-Mg Cast Alloys</em></a></strong><br /><strong>Respondent:</strong>&nbsp;Toni Bogdanoff<br /><strong>Forskarutbildnings&auml;mne:</strong>&nbsp;Material och tillverkningsprocesser<br /><strong>Opponent:</strong>&nbsp;Professor Ru Peng, Link&ouml;pings Universitet<br /><strong>Huvudhandledare:&nbsp;</strong>Professor Ehsan Ghassemali, JTH, J&ouml;nk&ouml;ping University</p><p><strong>L&auml;nk till Zoom&nbsp;Webinar:&nbsp;</strong><a href="https://ju-se.zoom.us/j/65712034085">https://ju-se.zoom.us/j/65712034085</a></p><p>V&auml;lkomna till disputationen!</p>
15 december - 15 december
10:00 - 13:00

Plats

E1405 (Gjuterisalen)


Direktlänk

Disputation - Toni Bogdanoff

Avhandlingens titel: The Effect of Microstructural Features, Defects, and Surface Quality on the Fatigue Performance in Al-Si-Mg Cast Alloys
Respondent: Toni Bogdanoff
Forskarutbildningsämne: Material och tillverkningsprocesser
Opponent: Professor Ru Peng, Linköpings Universitet
Huvudhandledare: Professor Ehsan Ghassemali, JTH, Jönköping University

Länk till Zoom Webinar: https://ju-se.zoom.us/j/65712034085

Välkomna till disputationen!


Arrangör: Tekniska Högskolan