Kalendarium

Events in English
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
M T O T F L S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

November

Konferens: För ett tryggare Jönköping - Tillsammans

19 november

08:30 - 16:00

Kulturhuset Spira, Jönköping

<p>F&ouml;r ett tryggare J&ouml;nk&ouml;pings l&auml;n - Tillsammans, &auml;r en kostnadsfri konferens om v&aring;ldsf&ouml;rebyggande arbete f&ouml;r barn och unga och arrangeras gemensamt av J&ouml;nk&ouml;ping University, tillsammans med flera andra akt&ouml;rer inom kommunen.<br /><br />Vi v&auml;lkomnar alla er som dagligen m&ouml;ter eller arbetar med fr&aring;gor som r&ouml;r barn och unga inom skola, kultur &amp; fritid, myndigheter, socialtj&auml;nst, idrottsr&ouml;relsen, ideella organisationer med flera!<br /><br />L&auml;s mer om konferensen, program och anm&auml;lan <a target="_blank" href="http://ju.se/download/18.9522c00165e13aec929870/1537280108892/INBJUDAN_TryggareJ%C3%B6nk%C3%B6ping_19nov2018_final.pdf">h&auml;r</a>.<br />Sista anm&auml;lningsdag &auml;r 2 november.<br /><br />L&auml;nsstyrelsen i J&ouml;nk&ouml;pings l&auml;n, J&ouml;nk&ouml;pings Kommun, Barnahus, Kvinno- och tjejjouren J&ouml;nk&ouml;ping, Region J&ouml;nk&ouml;pings L&auml;n, Brottsofferjouren, R&auml;dda Barnen, Sm&aring;landsidrotten, Erikshj&auml;lpen m.fl.&nbsp;</p>
19 november
08:30 - 16:00

Plats

Kulturhuset Spira, Jönköping


Direktlänk

Konferens: För ett tryggare Jönköping - Tillsammans

För ett tryggare Jönköpings län - Tillsammans, är en kostnadsfri konferens om våldsförebyggande arbete för barn och unga och arrangeras gemensamt av Jönköping University, tillsammans med flera andra aktörer inom kommunen.

Vi välkomnar alla er som dagligen möter eller arbetar med frågor som rör barn och unga inom skola, kultur & fritid, myndigheter, socialtjänst, idrottsrörelsen, ideella organisationer med flera!

Läs mer om konferensen, program och anmälan här.
Sista anmälningsdag är 2 november.

Länsstyrelsen i Jönköpings län, Jönköpings Kommun, Barnahus, Kvinno- och tjejjouren Jönköping, Region Jönköpings Län, Brottsofferjouren, Rädda Barnen, Smålandsidrotten, Erikshjälpen m.fl. 


Arrangör: Jönköping University

Ljusdesign bjuder in till öppet hus och ljustävling

19 november

18:30 - 21:00

JTH:s huvudentré

<p>M&aring;ndag den 19 november bjuder&nbsp;Ljusdesignprogrammet p&aring; Tekniska H&ouml;gskolan in&nbsp;till&nbsp;ljust&auml;vling och visar upp belysningslabbet.</p><p>Under kv&auml;llen kommer ljust&auml;vlingen &rdquo;<strong>Ready, Steady, Light</strong>&rdquo; g&aring; av stapeln, d&auml;r studenter p&aring; Ljusdesignsprogrammet&nbsp;t&auml;vlar om att p&aring; b&auml;sta s&auml;tt lyfta olika exteri&ouml;ra milj&ouml;er p&aring; h&ouml;gskoleomr&aring;det. Kom och r&ouml;sta p&aring; din favoritinstallation! Ett perfekt tillf&auml;lle f&ouml;r dig som &auml;r intresserad av Ljusdesign och nyfiken p&aring; programmet.</p><p>Missa inte visningen av v&aring;rt belysningslabb d&auml;r man har m&ouml;jlighet att styra belysningen med den senaste tekniken.<br />Belysningslabbet &auml;r &ouml;ppet under hela kv&auml;llen. Personal och branschfolk &auml;r p&aring; plats f&ouml;r att svara p&aring; dina fr&aring;gor om ljus och belysning.</p><p>Vi bjuder p&aring; snacks och dryck.</p><p>Varmt&nbsp;v&auml;lkomna till denna upplysta kv&auml;ll, portarna &ouml;ppnar f&ouml;r allm&auml;nheten 18.30.</p><p>H&aring;lltider:</p><p>18.30-19.30: Riggning och gestaltningsarbete av studenterna</p><p>19.30-20.15: F&auml;rdigt resultat, bed&ouml;mning av ljusinstallationerna</p><p>20.15: R&ouml;stningen st&auml;nger</p><p>20.30-20.45: Prisutdelning, vinnare i t&auml;vlingen presenteras</p>
19 november
18:30 - 21:00

Plats

JTH:s huvudentré


Direktlänk

Ljusdesign bjuder in till öppet hus och ljustävling

Måndag den 19 november bjuder Ljusdesignprogrammet på Tekniska Högskolan in till ljustävling och visar upp belysningslabbet.

Under kvällen kommer ljustävlingen ”Ready, Steady, Light” gå av stapeln, där studenter på Ljusdesignsprogrammet tävlar om att på bästa sätt lyfta olika exteriöra miljöer på högskoleområdet. Kom och rösta på din favoritinstallation! Ett perfekt tillfälle för dig som är intresserad av Ljusdesign och nyfiken på programmet.

Missa inte visningen av vårt belysningslabb där man har möjlighet att styra belysningen med den senaste tekniken.
Belysningslabbet är öppet under hela kvällen. Personal och branschfolk är på plats för att svara på dina frågor om ljus och belysning.

Vi bjuder på snacks och dryck.

Varmt välkomna till denna upplysta kväll, portarna öppnar för allmänheten 18.30.

Hålltider:

18.30-19.30: Riggning och gestaltningsarbete av studenterna

19.30-20.15: Färdigt resultat, bedömning av ljusinstallationerna

20.15: Röstningen stänger

20.30-20.45: Prisutdelning, vinnare i tävlingen presenteras


Arrangör: Jönköping University

Karriärum - näringslivsdag på Tekniska Högskolan

21 november

10:00 - 14:00

Tekniska Högskolan

<p>Den 21 november &auml;r det dags f&ouml;r n&auml;ringslivsm&auml;ssan Karri&auml;rum. En m&ouml;tesplats f&ouml;r studenter och framtida arbetsgivare.<br />L&auml;s mer p&aring; <a href="http://ju.se/karriarum">ju.se/karriarum</a><br />&nbsp;</p>
21 november
10:00 - 14:00

Plats

Tekniska Högskolan


Direktlänk

Karriärum - näringslivsdag på Tekniska Högskolan

Den 21 november är det dags för näringslivsmässan Karriärum. En mötesplats för studenter och framtida arbetsgivare.
Läs mer på ju.se/karriarum
 


Arrangör: Tekniska Högskolan

Kultur på Campus - Songs that changed the world

21 november

12:00 - 12:30

Högskolebiblioteket

<p>Musik kan i somliga fall f&aring; dig att dansa och i b&auml;sta fall &auml;ven sl&aring; an p&aring; en k&auml;nslom&auml;ssig str&auml;ng. Men kan en s&aring;ng verkligen f&ouml;r&auml;ndra v&auml;rlden? Genom historien har vi f&aring;tt erfara hur musiken f&ouml;rt samman och enat grupper f&ouml;r en gemensam sak.</p><p>N&auml;r det kommer till sociala f&ouml;r&auml;ndringar i dagens samh&auml;lle kan man med s&auml;kerhet luta sig tillbaka p&aring; den gamla devisen &rdquo;pennan &auml;r m&auml;ktigare &auml;n sv&auml;rdet&rdquo;. Detta Kultur p&aring; Campus ska vi lyssna till s&aring;nger som brutit ny mark, som lett till f&ouml;r&auml;ndring. Valet av l&aring;tar som spelas &auml;r rent subjektivt, helt godtyckligt och absolut ovetenskapligt baserat, men en sak &auml;r s&auml;ker &ndash; de har haft stark inverkan p&aring; sin samtid.&nbsp;</p><p>Varmt v&auml;lkommen till h&ouml;gskolebiblioteket onsdag 21 november kl.12. Klappa takten till toner som f&ouml;r&auml;ndrat v&auml;rlden!</p>
21 november
12:00 - 12:30

Plats

Högskolebiblioteket


Direktlänk

Kultur på Campus - Songs that changed the world

Musik kan i somliga fall få dig att dansa och i bästa fall även slå an på en känslomässig sträng. Men kan en sång verkligen förändra världen? Genom historien har vi fått erfara hur musiken fört samman och enat grupper för en gemensam sak.

När det kommer till sociala förändringar i dagens samhälle kan man med säkerhet luta sig tillbaka på den gamla devisen ”pennan är mäktigare än svärdet”. Detta Kultur på Campus ska vi lyssna till sånger som brutit ny mark, som lett till förändring. Valet av låtar som spelas är rent subjektivt, helt godtyckligt och absolut ovetenskapligt baserat, men en sak är säker – de har haft stark inverkan på sin samtid. 

Varmt välkommen till högskolebiblioteket onsdag 21 november kl.12. Klappa takten till toner som förändrat världen!


Arrangör: Jönköping University

Offentlig föreläsning - I fäders spår för framtids segrar - plats, identitet och släktforskning?

22 november

18:30 - 19:30

Hc113

<p><em>Karin Havemose, universitetslektor i arbetsorganisation</em></p><p>Ett mail fr&aring;n en avl&auml;gsen sl&auml;kting och en kista med gamla kort, dagb&ouml;cker och brev blir startpunkten f&ouml;r en resa bak&aring;t i tiden. Minnen, m&auml;nniskor och platser v&auml;cks till liv och vad ligger egentligen bakom drivkraften att leta efter gamla husgrunder, s&ouml;ka efter gl&ouml;mda barn och f&ouml;rs&ouml;ka f&aring; kontakt med de som finns kvar? Karin Havemose ber&auml;ttar om sina erfarenheter av att sl&auml;ktforska.</p><p>F&ouml;rel&auml;sningen samarrangeras med Folkuniversitetet. Fri entr&eacute; med m&ouml;jlighet att f&ouml;lja f&ouml;rel&auml;sningen via&nbsp;<a href="https://www.youtube.com/playlist?list=PL-EE3XX_fuSX72GjdfUU_yW7AF0Cn4kVj">livestreaming</a>.</p><p>Varmt v&auml;lkomna!</p>
22 november
18:30 - 19:30

Plats

Hc113


Direktlänk

Offentlig föreläsning - I fäders spår för framtids segrar - plats, identitet och släktforskning?

Karin Havemose, universitetslektor i arbetsorganisation

Ett mail från en avlägsen släkting och en kista med gamla kort, dagböcker och brev blir startpunkten för en resa bakåt i tiden. Minnen, människor och platser väcks till liv och vad ligger egentligen bakom drivkraften att leta efter gamla husgrunder, söka efter glömda barn och försöka få kontakt med de som finns kvar? Karin Havemose berättar om sina erfarenheter av att släktforska.

Föreläsningen samarrangeras med Folkuniversitetet. Fri entré med möjlighet att följa föreläsningen via livestreaming.

Varmt välkomna!


Arrangör: Jönköping University

Spikning Dan Lundgren

23 november

10:00 - 10:30

Röda rummet

<p>Dan Lundgren spikar sin doktorsavhandling i R&ouml;da rummet.</p><p>&nbsp;</p><p>V&auml;lkomna!</p>
23 november
10:00 - 10:30

Plats

Röda rummet


Direktlänk

Spikning Dan Lundgren

Dan Lundgren spikar sin doktorsavhandling i Röda rummet.

 

Välkomna!


Arrangör: Hälsohögskolan

Docentföreläsning: Marita Falkmer

23 november

13:00 - 14:30

Hc113

<p>Fredagan den 23 november h&aring;ller Marita Falkmer sin docentf&ouml;rel&auml;sning med titeln<strong> </strong><strong>&quot;Paving a way into post school participation&quot;</strong></p><p>F&ouml;rel&auml;sningen h&aring;lls under ca. 45 minuter och avrundas med en mottagning.</p>
23 november
13:00 - 14:30

Plats

Hc113


Direktlänk

Docentföreläsning: Marita Falkmer

Fredagan den 23 november håller Marita Falkmer sin docentföreläsning med titeln "Paving a way into post school participation"

Föreläsningen hålls under ca. 45 minuter och avrundas med en mottagning.


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

CeFEO HANTVERKETS ENTREPRENÖRSKAP OCH ENTREPRENÖRSKAPETS HANTVERK

29 november

14:30 - 19:00

Internationella Handelshögskolan i Jönköping, vån

<p>Samtal kring m&ouml;tet mellan praktik och teori med m&ouml;belbranschen som exempel.</p><p><em>Hantverk och entrepren&ouml;rskap ses ofta som varandras motsatser d&auml;r hantverk st&aring;r f&ouml;r traditionsbevarande och entrepren&ouml;rskap f&ouml;r f&ouml;rnyelse. I olika sammanhang - vid n&auml;ringslivstr&auml;ffar, p&aring; branschm&ouml;ten och i museimilj&ouml;er - har <strong>Agneta Trybom</strong>, ordf&ouml;rande i Sveriges Tapetserarm&auml;stare och <strong>Bengt Johannisson</strong>, professor i entrepren&ouml;rskap vid Linn&eacute;universitetet ifr&aring;gasatt denna bild. De presenterar sin argumentation som en dialog sig emellan som kommenteras och kompletteras av professor <strong>Leona Achtenhagen</strong> och lektor <strong>Kajsa Haag</strong>&nbsp;vid Internationella Handelsh&ouml;gskolan i J&ouml;nk&ouml;ping som tillsammans med representater f&ouml;r f&ouml;retaget <strong>Karl Andersson &amp; S&ouml;ner</strong> presenterar en studie om framv&auml;xten av <strong>Scandinavian Design.</strong></em></p><p>&nbsp;</p>
29 november
14:30 - 19:00

Plats

Internationella Handelshögskolan i Jönköping, vån


Direktlänk

CeFEO HANTVERKETS ENTREPRENÖRSKAP OCH ENTREPRENÖRSKAPETS HANTVERK

Samtal kring mötet mellan praktik och teori med möbelbranschen som exempel.

Hantverk och entreprenörskap ses ofta som varandras motsatser där hantverk står för traditionsbevarande och entreprenörskap för förnyelse. I olika sammanhang - vid näringslivsträffar, på branschmöten och i museimiljöer - har Agneta Trybom, ordförande i Sveriges Tapetserarmästare och Bengt Johannisson, professor i entreprenörskap vid Linnéuniversitetet ifrågasatt denna bild. De presenterar sin argumentation som en dialog sig emellan som kommenteras och kompletteras av professor Leona Achtenhagen och lektor Kajsa Haag vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping som tillsammans med representater för företaget Karl Andersson & Söner presenterar en studie om framväxten av Scandinavian Design.

 


Arrangör: Jönköping International Business School

Offentlig föreläsning - Raka spår, sidospår, stopp - att vara ung och nyanländ i Sverige

29 november

18:30 - 19:30

Hc113

<p><em>Mirjam Hagstr&ouml;m, fil.dr, Tema Barn</em></p><p>Under senare &aring;r har antalet ungdomar som kommer till Sverige i gymnasie&aring;lder &ouml;kat stort vilket inneb&auml;r att kunskapen om introduktionen f&ouml;r denna grupp ungdomar organiseras i Sverige &auml;r viktig och aktuell. I f&ouml;rel&auml;sningen utg&aring;r Mirjam Hagstr&ouml;m fr&aring;n intervjuer med en grupp ungdomar, som alla studerar p&aring; programmet spr&aring;kintroduktion i gymnasiet, och visar hur dessa upplever sin vardag i spr&aring;kintroduktionen samt i det svenska samh&auml;llet.</p><p>F&ouml;rel&auml;sningen samarrangeras med Folkuniversitetet. Fri entr&eacute; med m&ouml;jlighet att f&ouml;lja f&ouml;rel&auml;sningen via&nbsp;<a href="https://www.youtube.com/playlist?list=PL-EE3XX_fuSX72GjdfUU_yW7AF0Cn4kVj">livestreaming</a>.</p><p>Varmt v&auml;lkomna!</p>
29 november
18:30 - 19:30

Plats

Hc113


Direktlänk

Offentlig föreläsning - Raka spår, sidospår, stopp - att vara ung och nyanländ i Sverige

Mirjam Hagström, fil.dr, Tema Barn

Under senare år har antalet ungdomar som kommer till Sverige i gymnasieålder ökat stort vilket innebär att kunskapen om introduktionen för denna grupp ungdomar organiseras i Sverige är viktig och aktuell. I föreläsningen utgår Mirjam Hagström från intervjuer med en grupp ungdomar, som alla studerar på programmet språkintroduktion i gymnasiet, och visar hur dessa upplever sin vardag i språkintroduktionen samt i det svenska samhället.

Föreläsningen samarrangeras med Folkuniversitetet. Fri entré med möjlighet att följa föreläsningen via livestreaming.

Varmt välkomna!


Arrangör: Jönköping University

Seminarium kring nyttiggörande för doktorander (2)

30 november

11:30 - 13:30

Science Park

<p>Med start i oktober erbjuder Science Park tre seminarier/workshopar p&aring; temana immateriella tillg&aring;ngar, id&eacute;generering samt att starta f&ouml;retag/skapa nytta. Seminarierna &auml;r &ouml;ppna f&ouml;r alla doktorander vid J&ouml;nk&ouml;ping University.</p><p>&nbsp;</p><p>Det h&auml;r &auml;r det andra tillf&auml;llet och har temat&nbsp;<strong>Id&eacute;generering</strong>.</p><p>&nbsp;</p><p>F&ouml;r mer information och anm&auml;lan, klicka&nbsp;<a href="https://sciencepark.se/english/kalender/phd-seminars/">h&auml;r</a>.</p><p>&nbsp;</p><p>OBS! Anm&auml;lan ska ske senast en vecka innan respektive seminarium</p>
30 november
11:30 - 13:30

Plats

Science Park


Direktlänk

Seminarium kring nyttiggörande för doktorander (2)

Med start i oktober erbjuder Science Park tre seminarier/workshopar på temana immateriella tillgångar, idégenerering samt att starta företag/skapa nytta. Seminarierna är öppna för alla doktorander vid Jönköping University.

 

Det här är det andra tillfället och har temat Idégenerering.

 

För mer information och anmälan, klicka här.

 

OBS! Anmälan ska ske senast en vecka innan respektive seminarium


Arrangör: Extern arrangör

Arrangör

Biblioteket
Career Center
Extern arrangör
Hälsohögskolan
Högskolan för lärande och kommunikation
Högskoleservice
Jönköping International Business School
Jönköping University
Studenthälsan
Studentkåren
Tekniska Högskolan
Transform to AAA


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information