Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Vetenskaplig fortsättningskurs inom oral hälsa 7,5 hp

Kursen behandlar fördjupade kunskaper om vetenskaplig metodik, projektplanering och statistiska analyser samt tolkning och kritisk granskning av forskningsresultat.

Kursinnehåll

- forskningsstrategier vid kvantitativ respektive kvalitativ ansats
- litteraturöversikt som metod
- forskningsetiska principer och lagstiftning
- informationssökning
- forskningsprocessen
- begreppen evidensbaserad kunskap, validitet/trovärdighet och reliabilitet
- analytisk statistik
- framtagande av en projektplan
- granskning av vetenskaplig litteratur

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om 60 hp i Oral hälsovetenskap inklusive avslutad Vetenskaplig grundkurs, 7,5 hp eller motsvarande.

Urvalsregler

Fortsättningskurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: HVOK12
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 45 - vecka 03 2021
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Platser
5
Kursansvarig
Dan Lund
Examinator
Malin Stensson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-11172
Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 45 - vecka 03 2021
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Dan Lund
Examinator
Malin Stensson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H0195
Senast ändrad 2020-06-30 10:42:33