Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Amerikansk kristendom: historia, religion och politik 7,5 hp

För en icke-amerikansk betraktare är det ofta anmärkningsvärt hur en konstitutionellt sekulär stat som USA kan lämna ett sådant betydande politiskt inflytande åt olika kristna kyrkor och rörelser. I kursen går vi igenom den specifika kristna historien i USA; från ”vilda västerns” resande väckelsepredikanter via fundamentalismens framväxt och medborgarrättsrörelsen till dagens presidentskap under Donald J. Trump. Kursen syftar till att diskutera och problematisera relationen mellan religion och politik i USA, hur denna skiljer sig från europeiska förhållanden, samt den säregna status som kristendomen har i Nordamerikas politiska och sociala liv.

Kursinnehåll

•Historisk genomgång av framväxten av olika kristna inriktningar i USA, deras särdrag, och avgörande historiska händelser
•Presentation av den konservativa evangelikala rörelsen och diskussion gällande dess betydande politiska påverkan från 1980-talet fram till idag
•Diskussion av olika tematiska områden där religionen gör sig särskilt gällande i den politiska debatten såsom rasism, evolutionslära, abort och relationen till Israel
•Problematisering av relationen mellan religion och politik i USA inklusive sekulära föreställningar om en skarp gräns mellan kyrkan och staten

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt 30 hp inom humaniora, samhällsvetenskapliga studier eller motsvarande

Urvalsregler

Fortsättningskurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LAKK10
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kurstillfällen öppna för ansökan

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Våren 2023: vecka 14 - vecka 23
Studietakt
50%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Platser
30
Kursansvarig
Aron Engberg
Examinator
Aron Engberg
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-22707
Senast ändrad 2022-06-03 15:45:29