Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Bild för grundlärare, 1-15 hp 15 hp

Syftet med kursen är att utveckla grundläggande praktiska och teoretiska kompetenser inom de bildskapande och bilddidaktiska områdena. Kursen är en grundläggande kurs omfattande 15 hp, och den första av två kurser i ett block om sammanlagt 30 hp.

Kursinnehåll

• Bildämnet i ett historiskt, samtida och internationellt perspektiv
• Konsthistoria och arkitektur
• Grundläggande teorier och begrepp inom bildpedagogik, estetiska lärprocesser och visuell kultur
• Menings- och identitetsskapande
• Genus och intersektionalitet
• Hållbar utveckling och demokratiaspekter
• Bildsamtal och bildanalys
• Tekniker för två- och tredimensionell bildframställning
• Digitala och hantverksmässiga verktyg för bildframställning
• Bildkomposition, design och konstruktion
• Styrdokument, betyg och bedömning
• Ämnesdidaktik

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt resultat om minst 15 hp i utbildningsvetenskaplig kärna eller motsvarande.

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: LB1K12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2022: vecka 34 - vecka 43
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Platser
5
Kursansvarig
Klas Öhling
Examinator
Klas Öhling
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
22500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-12844
Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2022: vecka 34 - vecka 43
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Klas Öhling
Examinator
Linda Baccstig
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
22500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L2221
Senast ändrad 2022-08-29 15:33:12