Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

(Mörk)grön religion. Ekologi, klimat och religionens förutsättningar 7,5 hp

Vad har religion med ekologi och klimat att göra och hur förändras religionens förutsättningar av den pågående klimatkrisen? Denna kurs tar sin utgångspunkt i den omfattande kritik som, i ljuset av samtida klimatdiskurser, har riktats mot religion i allmänhet, och i synnerhet mot den västerländska kristna antropocentriska tradition som placerar människan som ”skapelsens krona”. Genom kursen undersöker vi en rad exempel på kristen tro och praktik som utmanar denna förståelse på relationen mellan människa, djur och natur: från heliga träd, och platser under medeltiden, via postkoloniala teologier i Afrika, Nordamerika, och Sápmi, till framväxande senmoderna former av kristen animism, skogskyrkor och klimataktivism. Kursen syftar till att diskutera och problematisera relationen mellan kristen tradition och ekologi, och att utmana vår förståelse genom att visa på alternativa former av ”grön religion”.

Kursinnehåll

• Den kristna antropocentrismen och kritiken av denna.
• Religiösa organisationers relation till ekologi och klimat
• Teologiskt tänkande om människa, djur och natur i historia och nutid.
• Framväxande gröna, och mörkgröna former av kristen tro och praxis.
• Kristen animism och klimataktivism.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper).

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LGRG14
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kurstillfällen öppna för ansökan

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Hösten 2024: vecka 34 - vecka 43
Studietakt
50%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Platser
0
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
12375kr
Anmälningskod
HJ-12887
Senast ändrad 2023-05-17 08:40:48