Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Musik för Grundlärare, 1-15 hp 15 hp

Kursens syfte är att utveckla den kompetens och de färdigheter som behövs för undervisning i skolämnet musik i årskurserna F-6. I kursen får deltagarna möjlighet förena ett aktivt musicerande i olika genrer med kunskaper i musikteori. Det musikdidaktiska perspektivet finns närvarande i det praktiska arbetet men behandlas också i mer teoretiska studier av styrdokument och kurslitteratur.

Kursinnehåll

• Sång, ackompanjemang och rörelse
• Musicerande med bruks- och ackordinstrument
• Musicerande i olika genrer och former, individuellt såväl som i ensemble
• Musikteori: begrepp, symboler och system
• Instrument- och genrekännedom
• Pedagogisk ledning av musikverksamhet
• Styrdokument för musikundervisning
• Musikdidaktik i teori och praktik

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt resultat om minst 15 hp i utbildningsvetenskaplig kärna eller motsvarande.

Urvalsregler

Fortsättningskurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: LMUK12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kurstillfällen öppna för ansökan

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2022: vecka 34 - vecka 43
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Platser
5
Kursansvarig
Bo Hellgren
Examinator
Bo Hellgren
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
22500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-12841

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2022: vecka 34 - vecka 43
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Bo Hellgren
Examinator
Bo Hellgren
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
22500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L2226
Senast ändrad 2022-06-27 12:20:42